Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Svetog proroka Jonu

Crkva Po

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave Svetog proroka Jonu, koji je živeo 800 godina pre Hrista, a u njegovom životopisu navodi se da je on bio sin one udovice u Sarepti Sidonskoj, koga prorok Ilija vaskrse iz mrtvih.

CRKVA-PO
Foto: RTV Biser

Sveti prorok Jona bi pozvan od Boga da osudi stanovnike Ninive i traži im da se pokaju i traže oprost od Boga, ali Jona to nije hteo da učini pa je pobegao na brod.

Bog pozva veliku oluju i Jona traži od posade da ga izbace sa broda u more kako bi Bog umirio oluju. Posada ga izbaci sa broda u more. Bog posla kita da proguta Jonu. Jona je tri dana i tri noći bio u stomaku kita. Izgovarao je molitvu u kojoj se pokaja zbog svoje neposlušnosti i zahvaljuje Bogu za Njegovom milošću. Bog reče kitu da pusti Jonu na neku obalu.

Nakon spasavanja, Jona se obavezuje na poziv da prorokuje Ninevu, izazivajući građane grada da se pokaju i Boga da im oprosti.

Svojim trodnevnim prebivanjem u utrobi kita Jona je predobražavao tridnevno prebivanje Hrista u grobu, a njegovo spasenje iz utrobe kita – vaskrsenje Gospoda iz mrtvih.