Po kratkotrajnom ispadu električne energije u 5 i 13 minuta došlo je do poremećaja u radu elektronike na vodoizvorištu Ključ.

Pixabay

Radovi na otklanjanju problema su u toku i očekuje se potpuna stabilizacija vodosnabdevanja Grada Požarevca u naredna tri sata u prvoj zoni, a u popodnevnim satima u 2 i 3 zoni.