Građani Žagubice od sada na potpuno elektronski i besplatan način mogu da prijave decu za upis u predškolsku ustanovu/predškolske ustanove. Upis će se za radnu 2021/2022 godinu vršiti u periodu od 01. do 15. aprila 2021. godine.

zagibica.org.rs

Usluga eVrtić predstavlja elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na razne šaltere prilikom prijave deteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski na Portalu eUprava.

Elektronsko podnošenje prijave se vrši jednostavnim popunjavanjem online obrasca, a prilaganje izvoda iz matične knjige rođenih, prebivališta i uverenja o zaposlenju nije potrebno, jer se automatski pribavljaju. U ovom trenutku je u toku implementacija ove usluge u svim gradovima i opštinama u Srbiji.

Izvor: zagubica.org.rs