U 2019. godini u sektorima industrije korišćeno je 4.232 miliona m3 vode. Najveći deo zahvaćene vode korišćen je za hlađenje pri proizvodnji električne energije. Korišćene vode povećane su za 1,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Pixabay

Od ukupno 4.232 miliona m3 zahvaćenih voda u sektorima industrije, 99,6% čine vode iz sopstvenog vodozahvata (99,2% površinske vode i 0,8% podzemne), a 0,4% iz javnog vodovoda.

Korišćene vode za potrebe industrije, posmatrano po sektorima i u odnosu na prethodnu godinu, u 2019. godini zabeležile su sledeća kretanja: Rudarstvo – rast od 11,6%; Prerađivačka industrija – pad od 6,2%; Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom – rast od 1,4%.

Od ukupno korišćenih voda u industriji, 97,6% čine vode korišćene u snabdevanju električnom energijom, gasom i parom, 2,0% u prerađivačkoj industriji, a 0,3% u rudarstvu.

Od ukupno 119 mil. m3 otpadnih voda1 u industriji, 47,0% čine ispuštene vode iz sektora Prerađivačka industrija, 42,3% iz sektora Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom, a 10,7% iz sektora Rudarstvo.

U 2019. godini prečišećeno je ukupno 46 mil. m3 vode, a od toga primarnim tretmanom 38,3%, sekundarnim tretmanom 12,5% i tercijarnim tretmanom 49,2%. Najveći udeo u prečišćenim vodama sektora industrije ima oblast Proizvodnja osnovnih metala – 40,5%, a potom slede Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda – 12,6%, zatim Proizvodnja prehrambenih proizvoda sa 10,9% i Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija – 8,9%. Sve ostale oblasti sektora industrije imaju udeo prečišćenih voda od 27,1%.