Na osnovu Ugovora o pravima i obavezama Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije i opštine Žabari u realizaciji projekta obnove i unapređenja objekta zgrade Centra za socijalni rad u Žabarima broj 404-6/2020-02 od 28.01.2020. godine, u toku su građevinski radovi na rekonstrukciji objekta Centar za socijalni rad u Žabarima.

Foto: zabari.org.rs

Projekat se finansira na osnovu Programa obnove i unapređenja objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, koji je donela Vlada Republike Srbije iz međunarodne razvojne pomoći.

Izvođač radova: RUKI COOP DOO SLADAJA, DESPOTOVAC, Sladaja, sa članovima grupe: TEMING ELECTROTECHNOLOGY DOO NIŠ, KOVILOVAČA DOO, DESPOTOVAC, PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE FRENKI-ALARM DOO, VALJEVO.

Ugovorena vrednost radova: 24.006.298,67 dinara bez PDV-a, 4.801.259,73 dinara PDV, 28.807.558,40 dinara sa PDV-om.

Stručni nadzor: „ELEKTRO – TEST“ Saša Vojinović preduzetnik, Drenovac bb, Paraćin.