Prema prvim rezultatima Popisa 2022, u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika – što je za 6,9 odsto manje nego na popisu 2011. godine. U Beogradskom regionu broj stanovnika povećan.

Foto: RTV Biser

Prvi rezultati Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, objavljeni na sajtu Republičkog zavoda za statistiku, pokazuju da u Republici Srbiji živi 6.690.887 stanovnika. Popisom su prikupljeni i podaci o 2.520.854 domaćinstava i 3.628.175 stanova.

U odnosu na Popis 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9 odsto. Smanjenje broja stanovnika zabeleženo je u svim regionima (oko 10 odsto), osim u Beogradskom regionu gde je broj stanovnika povećan za oko 1,6 odsto.

Što se tiče podataka o domaćinstvima i stanovima, nije zabeležena značajnija promena u ukupnom broju domaćinstava (porast od 1,33 odsto), dok je ukupan broj stanova veći za 12,26 odsto u odnosu na Popis 2011.

Najveći porast broja stanova zabeležen je u Beogradskom regionu (18,55 odsto).

Popis je sproveden od 1. do 31. oktobra 2022. godine. U nekoliko većih gradova terensko prikupljanje podataka je produženo do 7. novembra. Takođe, građanima koji, iz bilo kog razloga, nisu popisani omogućeno je telefonsko popisivanje do 17. novembra 2022. godine.

S obzirom na svrhu popisa stanovništva – da obezbedi sveobuhvatnu sliku cele populacije – u skladu sa pozitivnom međunarodnom praksom, baza podataka dobijena direktnim popisivanjem dopunjena je podacima iz administrativnih evidencija, navodi se u saopštenju.

Prvi rezultati Popisa sadrže osnovne podatke o ukupnom broju popisanih lica, broju stanovnika, domaćinstava i stanova, prema stanju na dan 30. septembra 2022.

„Prvi rezultati Popisa podložni su promenama tokom statističke obrade podataka. Konačni rezultati Popisa biće publikovani sukcesivno, i to od aprila 2023. do juna 2024. godine“, istaknuto je na sajtu Zavoda za statistiku.

Popis nije sproveden na teritoriji autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.