Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije donela je odluku o štrajku prvog dana predstojeće školske godine.

Foto: Pixabay

Članovi više reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika štrajkuju u više od 500 škola u Srbiji tražeći poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u prosveti.

Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije štrajkuje skraćenjem časova sa 45 na 30 minuta,