U saradnji lokalne samouprave opštine Žagubica i JКP „Belosavac“, u Žagubici je u toku akcija prolećnog sređivanja naselja, uređenje zelenih površina i čišćenje gradskih uluca.

Foto: zagubica.org.rs

Marko Mišković, rukovodilac tehničko-građevinske službe JКP ”Belosavac” Žagubica ovom prilikom je rekao da se vrši čišćenje i košenje svih glavnih ulica, a da se u skorije vreme očekuje i čišćenje dela vodotoka Mlave koji prolazi kroz opštinu Žagubica.

Čist vazduh i netaknuta priroda karakterišu opštinu Žagubica, a lokalna samouprava u saradnji sa lokalnim preduzećima daje svoj doprinos da higijena u naseljima i na reci Mlavi bude na zavidnom nivou.

Izvor: www.zagubica.org.rs