Svirao je violinu na pučini Indijskog i Atlantskog okeana, gazio kroz zemljotrese trusnih područja na severnom polu, objavljivao naučne radove u kontinuitetu čitavih 50 godina, obišao sve zemlje Evrope, a spokoj pronašao na mirnoj vodi, sa pecaljkom u ruci. Mika Alas bio je jedan od najvećih srpskih matematičara.

Foto: kosmodrom.rs

Mihailo Petrović Alas rođen je u Beogradu, 6. maja 1868. Bio je srpski matematičar, profesor Univerziteta u Beogradu, akademik Srpske kraljevske akademije i alas.

Mika Alas je bio jedna od najpoznatijih ličnosti starog Beograda. Imao je bogat, zanimljiv i nekonvencionalan život. Pored zanimanja za raznovrsne teme u matematici, Petrovića srećemo i na mnogim drugim, često neočekivanim mestima.

Bio je pisac zakona i predloga međudržavnih sporazuma, ali i izumitelj i vlasnik uspešnih i realizovanih patenata. Petrovića mnogi uključuju u naše najvažnije filozofe i stvaraoce originalne teorije u prirodnoj filozofiji, matematičke fenomenologije.

Pisao je na lep i zanimljiv način, pa su neki njegovi romani omiljen deo srpske omladinske literature. Pisao je naučne radove i zanimao se za druge prirodne nauke, pre svega za astronomiju, teoriju relativnosti i hemiju.

Bio je tvorac šifarskog sistema i glavni šifrant srpske i jugoslovenske vojske.

Svirao je violinu i predvodio muzičku družinu „Suz“, koja je sve do početka Drugog svetskog rata imala jedno od glavnih mesta u boemskom životu Beograda.

Najzad, bio je veliki i strastven ribolovac, i veliki svetski putnik i moreplovac po severnim i južnim morima. Mika Alas je u svojim čuvenim ekspedicijama obišao severnu i južnu polarnu oblast

Mihailo Petrović Alas je postao redovni član Srpske kraljevske akademije 1899. godine, kada je imao samo 31. godinu. Objavio je veliki broj pronalazaka, naučnih radova, udžbenika i putopisa sa svojih pomorskih putovanja.

Dobio je veliki broj nagrada i priznanja i bio je član nekoliko inostranih akademija nauka (Prag, Bukurešt, Varšava, Krakov) i naučnih društava.

Godine 1939. postao je počasni doktor Beogradskog univerziteta. Iste godine nagrađen je ordenom Svetog Save prvog reda.

Po svom naučnom radu i rezultatima Mihailo Petrović Alas spada u najveće srpske matematičare.

Izvor: kosmodrom.rs