Prijavljivanje za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu počinje 21. juna

Osnovne i integrisane akademske studije na Univerzitetu u Beogradu ove godine može upisati 15.324 brucoša. Upis počinje 21. juna prijavljivanjem kandidata i traje do 14. jula.

Foto: Pixabay

Planirano je da iz budžeta bude finansirano 9.743 novih studenata, a konačnu odluku o broju uskoro bi trebalo da donese Vlada Republike Srbije. Univerzitet u Beogradu je akreditovan za upis ukupno 27.288 studenata na trenutno akreditovanim studijskim programima:

– osnovne akademske i integrisane akademske studije – 15.324 studenata,

– master akademske studije – 8.921 student,

– specijalističke akademske studije – 941 student,

– doktorske akademske studije – 1.733 studenata;

osnovne strukovne studije – 100 studenata,

– master strukovne studije – 144 studenta,

– specijalističke strukovne studije – 125 studenata.

– Među kandidatima, najpopularniji u prvom upisnom roku prošle godine bio je Fakultet organizacionih nauka, a za njim Elektrotehnički, Medicinski, Stomatološki, Mašinski i Arhitektonski fakultet. Najveće interesovanje srednjoškolaca za jedno mesto bilo je na studijskoj grupi Psihologija na Filozofskom fakultetu UB. Najviše školarine su na Arhitektonskom i Elektrotehničkom fakultetu, a najniže na Tehničkom fakultetu u Boru, Rudarsko-geološkom, Fizičkom i Šumarskom fakultetu. Podsećamo da više od dve trećine studenata Univerziteta u Beogradu ne plaća školarinu – istakao je prof. dr Dejan Filipović, prorektor za nastavu.

Raspored aktivnosti u prvom (junskom) upisnom roku:

* Prijavljivanje kandidata od 21. do 24. juna

* Polaganje prijemnog ispita od 26. do 30. juna

* Objavljivanje rezultata do 3. jula

* Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta do 10. jula

* Upis počinje najkasnije 10. i traje najduže do 14. jula

* Najkasnije do 15. jula fakulteti dostavljaju Rektoratu Univerziteta u Beogradu podatke o preostalom broju slobodnih mesta

Izvor: Novosti