Memorandum o saradnji potpisan je danas između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje i Romske ženske mreže Republike Srbije, radi uspostavljanja kontinuirane saradnje i komunikacije između strana potpisnica  u vezi sa pitanjem osnaživanja romske populacije na tržištu rada. 

Ilustracija

„Cilj saradnje jeste pružanje podrške pripadnicima romske populacije u procesu uključivanja na tržište rada, kao i u mere aktivne politike zapošljavanja, sa fokusom na nezaposlenim pripadnicama ženskog pola iz te populacije. Iz godine u godinu Republika Srbija napreduje u ovom segmentu, ali svakako postoji prostor za dodatno unapređenje i uspostavljanje njihove potpune inkluzije u društvo“, rekao je ministar Zoran Đorđević.

Đorđević je istakao da je saradnja Ministarstva kojim rukovodi i NSZ-a sa romskim zajednicama od velikog značaja, jer utiče na lakše uklanjanje prepreka i stereotipa koji nažalost postoje u društvu prema Romima i Romkinjama, a time se i brže ostvaruje njihovo veće zapošljavanje.

Prema njegovim rečima, akcenat rada treba da bude na obrazovanju. Kako je rekao, prilikom donošenja izmena i dopuna Zakona o radu, u kojem će učestvovati i pripadnici Romske populacije, dodatna pažnja biće usmerena na afirmaciji obrazovanja kako bi pripadnici romske nacionalne manjine imali veće šanse da dođu do dobro plaćenih poslova. To je, kako kaže, najbolji način da se smanji i siromaštvo među ovom populacijom.

„Kada i među Romskom populacijom budemo uspeli da smanjimo nivo nezaposlenosti, kao što smo uspeli u drugim delovima društva, ali i na nivou cele države, smatraćemo da smo postigli uspeh“, istakao je Đorđević.

Ministar je naglasio da potpisivanje ovog Memoranduma doprinosi i ukupnom unapređenju rodne ravnopravnosti u društvu, kao i primeni mera antidiskriminacione politike. On je podvukao da Ministarstvo vodi brigu o ostvarivanju ljudskih prava i socijalnoj inkluziji pripadnika romske nacionalne manjine, čime će se aktivno baviti i ubuduće.

Pored ministra Zorana Đorđevića, potpisnici Memoranduma su Zoran Martinović, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje i Ana Saćipović, predsednica UO RŽM RS.

U prethodnom periodu Ministarstvo i NSZ su vodili brigu o nezaposlenim Romima i Romkinjama,  tokom 2019. godine merama aktivne politike zapošljavanja bilo je obuhvaćeno 6.602 nezaposlenih pripadnika romske populacije, u mere aktivnog traženja posla, tokom prošle godine, bilo je uključeno 4.685 nezaposlenih pripadnika romske populacije.

Izvor: minrzs.gov.rs