Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji i Vlade Švedske, a u okviru projekta Konsolidovanje procesa demokratizacije u sektoru bezbednosti u Republici Srbiji, realizuje projekat „Podizanje svesti o osobama sa invaliditetom u vanrednim situacijama“.

Opšti cilj projekta je poboljšanje dostupnosti informacija o reagovanju u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom i podizanje svest javnosti o ovom problemu kroz edukativne materijale u formatima prilagođenim osobama sa invaliditetom.

Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije napravila je animaciju – Postupanje u vanrednim situacijama prema osobama sa invaliditetom. Pogledajte!