Predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obavestili su juče na održanom sastanku predstavnike reprezentativnih sindikata u oblasti obrazovanja da su se stekli svi potrebni uslovi za nesmetan i bezbedan početak školske godine na celoj teritoriji Republike Srbije.

Foto: Pixabay

Na sastanku koji je održan u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja istaknuto je da je usvojena većina predloga izneta na prethodnom sastanku, kao i da su razjašnjene određene nedoumice iz stručnih uputstava koja su ranije upućena školama.

Predstavnici sindikata upoznati su da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja obezbedilo 10.000 vizira koji će preko školskih uprava biti raspoređeni školama u Srbiji za nastavnike i učenike koji zbog zdravstvenih problema ne mogu da nose zaštitne maske.

Istaknuto je i da je Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti omogućilo da nedostajuća sredstava za higijenu i ličnu zaštitu u pojedinim gradovima i opštinama budu obezbeđena.

Kako je rečeno, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u prethodnom periodu bili su u svakodnevnom kontaktu sa predstavnicima lokalnih samouprava od kojih su dobijena uveravanja da su obezbeđene dovoljne količine zaštitnih maski, kao i dezinfekciona sredstva za sve obrazovne ustanove.

Predstavnici sindikata naveli su da će se obratiti Kriznom štabu kako bi se našao način da se ugrožene kategorije nastavnog osoblja zaštite.

Sa predstavnicima sindikata razgovarali su pomoćnik ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje Milan Pašić, savetnik ministra zadužen za srednje obrazovanje i vaspitanje Aleksandar Pajić i Miloš Blagojević iz Sektora za srednje obrazovanje i vaspitanje.

Sastanku su prisustvovali i predsednica Sindikata obrazovanja Srbije Valentina Ilić, Vladimir Adžić iz Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS), Ružica Todić Brdarić iz Granskog sindikata prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i Slobodan Brajković iz Sindikata radnika u prosveti Srbije (SRPS).

Izvor: mpn.gov.rs