Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije saopštilo je da je pokrenulo aplikaciju „E-vodič o pravima zaposlenih“ u vreme epidemije virusa COVID 19, u cilju bolje zaštite i ostvarivanja prava svih zaposlenih građana u skladu sa odredbama Zakona o radu.

Foto: Pixabay

Resorni ministar Zoran Đorđević istakao je da se rad njegovog Ministarstva bazira na podjednakoj brizi o svim građanima i ostvarivanju njihovih prava koja im po zakonu pripadaju.

“Upravo zbog toga, i u vreme epidemije, želeli smo da pružimo svu neophodnu pomoć našim zaposlenima da ostvare sva svoja prava. Svi oni koji su morali u vreme vanrednog stanja, a i nakon njega, da rade od kuće, zbog toga što pripadaju najugroženijoj grupi stanovnika, roditelji su dece do 12 godina ili su bili u nemogućnosti da zbog obustavljenog prevoza dolaze na posao, kao i svih drugih opravdanih razloga, treba da znaju koja su njihova prava”, rekao je Đorđević.

Dodao je da novoj aplikaciji, koja se nalazi na sajtu Ministarstva, na veoma jednostavan način, mogu da pristupe svi koji žele da provere svoj status, unosom traženih podataka.

Ministar je rekao i da ukoliko bilo ko zaključi da mu je neko pravo uskraćeno, to može da prijavi inspekciji rada pozivom na 0800/300-307 ili na mejl adresu inspekcija@minrzs.gov.rs ili kontrola@minrzs.gov.rs.

Izvor: eKapija