Homoljski kraj ima idealne uslove za razvoj pčelarstva i za život medonosne pčele, te Pčelarska zadruga  „Homolje med“  tokom godine sprovodi brojne aktivnosti, koje se pre svega tiču plasmana na tržištu, do krajnjih korisnika, potrošača.

Foto: RTV Biser

Prema rečima direktora Pčelarske zadruge „Homolje med“  Živorada Tomića, saradnja sa većim trgovinskim centrima je jedan od prioriteta žagubičke zadruge meda, te se ovih dana intenzivno radi na kupaži i pakovanju.

Potražnja za Homoljskim medom, kao jednog od najzdravijih prirodnih proizvoda sa ovih prostora, zaista je velika, ne samo za Srbiju, već i za inostrane zemlje, tako da je samim tim i motiv za poslovanje zadruge veći, što ujedno predstavlja i još kvalitetniju podršku za proizvođače ove najslađe poslastice.

Izvor: zagubica.org.rs