Порески обвезници који су остварили право на одлагање плаћања дугованог пореза и доприноса, у складу са уредбом за ублажавање економских последица ЦОВИД-19, да рок за уплату четврте рате истиче 10. маја 2021. године.

Ilustracija/Pixabay

Привредни субјект који не измири рату у прописаном року губи право на одлагање плаћања обавеза по основу пореза и доприноса, а целокупни преостали дуг доспева му даном губитка права на одлагање обавеза, саопштила је Пореска управа.

За додатне информације порески обвезници могу се обратити Контакт центру Пореске управе на бројеве телефона 0700-700 007 и 011-33 10 111, као и шалтерима „Ваш порезник“ у 37 филијала широм Србије.

Извор: novaekonomija.rs