U 2019. godini broj prijavljenih odgovornih lica koja su bila učinioci privrednih prestupa smanjen je za 18 odsto, a pravnih lica za 16 odsto u odnosu na 2018. godinu, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Ilustracija/Pexels

Istovremeno, broj osuđenih odgovornih lica u pravnom licu povećan za 19 odsto, a pravnih lica za 16 odsto.

Ukupni broj optužbi učinioca privrednih prestupa za odgovorna lica 2019. godine (9.343) u apsolutnim brojkama veći je za 2.153 u odnosu na prethodnu godinu, dok se ukupni broj prijava istovremeno smanjio sa 9.731 na 7.999 tokom 2019. godine.

Osuda je ukupno 2019. godine bilo 6.576, dok ih je 2018. godine bilo 5.518.

Podaci Zavoda pokazuju da je u 95,1 odsto slučajeva prema učiniocima privrednih prestupa podnet optužni predlog i kod prijavljenih odgovornih lica i kod pravnih lica.

Procenat odbačenih prijava i kod odgovornih i kod pravnih lica je 4,9 odsto, što je znatno više nego u prethodne tri godine, dok je 2015. godine iznosio 5,3 odsto.

U strukturi vrste privrednih prestupa, najbrojnije su prijave za nastale povredom propisa o računovodstvu, čak 94,7 odsto kod odgovornih lica u pravnom licu i 94,6 odsto kod pravnih lica.

U istoj godini, posmatrano prema vrstama privrednih prestupa, najveći broj osuda je za povrede propisa o računovodstvu, 97,4 kod odgovornih lica i 97,5 odsto kod pravnih lica.

Izvor: RZS