Bliži se kraj školske godine i još uvek razmišljate koju srednju školu biste želeli da upišete? Ekonomsko-ugostiteljska škola „Vuk Karadžić“ u Velikoj Plani vas čeka širom raširenih ruku i želi dobrodošlicu u školi gde vlada ljubav, drugarstvo i prijateljstvo za ceo život. U ovoj školi ćete steći kvalitetno obrazovanje za koje će se pobrinuti njihovi nastavnici, uložiće sav svoj rad i trud kako bi što više naučili u školi, a kasnije i na daljim studijama.

Foto: eusvuk.edu.rs

Ekonomsko-ugostiteljska škola u Velikoj Plani osnovana je 1962. godine. Reorganizacijom mreža škola 1975. godine, ona ulazi u sastav obrazovnog centra. Nakon ukidanja obrazovnog centra 01.01.1991. godine, EUŠ „Vuk Karadžić“ u Velikoj Plani, kao samostalna vaspitno-obrazovna organizacija školuje srednjoškolsku omladinu.

Za školsku 2019/2020. godinu EUŠ „Vuk Karadžić“ upisuje sledeće obrazovne profile:

Finansijski administrator – 30 mesta
Turističko-hotelijerski tehničar – 30 mesta
Tehničar obezbeđenja – 30 mesta
Konobar – 15 mesta
Poslastičar – 15 mesta
Kuvar – 30 mesta

Finansijski administrator, IV stepen obrazovanja
Nastavni program je zasnovan na predmetima: računovodstvo, finansijsko poslovanje, revizija i kontrola, finansijsko-računovodstvena obuka. Učenici stiču neophodna znanja o administraciji, organizaciji i menadžmentu preduzeća, kao i znanja stranih jezika. Praktične veštine za obavljanje finansijkih i računovodstvenih poslova stiču se u virtuelnim preduzećima, kao što je: obavljanje plaćanja, knjigovostvene evidencije, sastavljanje kalkulacija i izveštaja. Na kraju školovanja, učenici su osposobljeni za: popunjavanje i kontrolu knjigovodstvene dokumentacije, obračun poreza i doprinosa, arhiviranje dokumentacije, prezetovanje informacija.
Učenici koji završe ovaj obrazovni profil mogu nastaviti svoje školovanje na različitim fakultetima:
ekonomski faklutet, pravni fakultet, menadžment, …

Turističko-hotelijerski tehničar, IV stepen obrazovanja
Nakon zvršetka srednjeg obrazovanja učenici mogu obavljati sledeće poslove: u turističkim agencijama i hotelima, kreira i plasira turističke usluge, poznaje karakteristike turističkih destinacija,mogu nastaviti sa školovaljnjem na visokim strukovnim školama i fakultetima
Tokom školovanja učenici: usavršavaju komunikacijske veštine, kako na maternjem tako i na stranom jeziku, uključuju se u planiranje ekskurzija i izleta, posećuju Sajam turizma, srodne škole, hotele visoke kategorije, posećuju kulturne, istorijske i geografske znamenitosti naše države, muzeje…

Tehničar obezbeđenja, IV stepen obrazovanja
Tokom školovanja učenici stiču neophodna znanja iz oblasti: bezbednost na radu, protivpožarne zaštite, prava, administraciji i ekonomije, stiču znanja iz opšte obrazovanih predmeta: strani jezici, matematika, informatika, sociologija, ustav, filozofija, pohađaju obuku iz borilačkih veština, a primenu stečenog teorijskog znanja u institucijama kao što su: sudovi, opštine, firme za obezbeđenje.
Nakon završenog srednjeg obrazovanja učenici imaju prohodnost na veliki broj fakulteta, kao što su: Fakultet za bezbednost, Kriminalistika, Policijska akademija, pravni fakulteti, FON, ekonomski fakulteti, Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet, Vojna akademija.

Poslastičar, III stepen obrazovanja
Tokom školovanja učenici: obučavaju se za spremanje toplih, hladnih i suvih poslastica, obučavaju se za spremanje savremenih i tradicionalnih poslastica, uče sigurnosne i zdravstvene mere u procesu rada,
veliki broj časova praktične nastave u specijalizovanim školskim kabinetima za poslastičarstvo
Nakon završetka srednjeg obrazovanja učenici: primenjuju teorijska znanja u praktičnom radu, mogu efiksano učestvovati u timskom radu, upotrebljavati informatičke tehnologije u unapređivanju znanja i veština iz ove oblasti, zaposliti se u uslužnim preduzećima, radionicama ili fabrikama za proizvodnju poslastica.

Konobar, III stepen obrazovanja
Tokom školovanja učenici: imaju veliki broj časova vežbi, praktičnog rada i blok nastave, praktična nastava se realizuju u specijalizovanom školskom restoranu, odlaze na praktičnu nastavu u razne ugostiteljske objekte sa kojima škola sarađuje, angažovani u raznim manifestacijama u lokalnoj zajednici, a i na nivou republike.
Nakon završenog srednjeg obrazovanja učenici: mogu da nastave školovanje ili da rade u restoranima, hotelima, poslastičarnicama, barovima, pansionima, turističkim brodovima …

Kuvar, III stepen obrazovanja
Tokom školovanja učenici: imaju veliki broj časova praktične nastave i blok nastave, pohađaju veliki broj stručnih predmeta od kojih ističemo nacionalne kuhinje Italije, Francuske i Indije, obavljaju praktičnu nastavu u posebno opremljenim školskim kabinetima za kuvarstvo, angažovani u manifestacijama koje se održavaju u lokalnoj zajednici, sarađuju sa učenicima iz srodnih škola (Novi Sad), učestvuju u TV emisiji „Kuhinjski kalfa“ (RTS1)

Sve informacije na:
026 516 247 (sekretar i psiholog) i 026 514 232 (direktor).
Instagram profila @eusvelikaplana (u privatnoj poruci)
Elektronska pošta na e-mejl eusvukvp@gmail.com