U prvom kvartalu 2020. godine broj zaposlenih iznosio je 2.877.400, a broj nezaposlenih 310.300. Stopa zaposlenosti za dati period iznosi 48,7% a stopa nezaposlenosti 9,7%, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Foto: Pixabay

Međugodišnji rast broja zaposlenih iznosio je 66.900, dok je nezaposlenost smanjena za 76.800. Stopa zaposlenosti iznosila je 48,7%, što je za 1,4 procentna poena (p. p.) više u odnosu na isti period 2019. godine, dok je stopa nezaposlenosti smanjena za 2,4 p. p, na nivo od 9,7%.

U okviru ukupne zaposlenosti došlo je do pada neformalne zaposlenosti (za 14.800) i rasta formalne zaposlenosti (za 81.700). Stopa neformalne zaposlenosti smanjena je za 0,9 p. p. i iznosi 16,2%. Poređenjem rezultata Ankete iz prvog kvartala 2019. i prvog kvartala 2020. godine vidljiv je nejednak regionalni rast zaposlenosti u ovom periodu. U Beogradskom regionu broj zaposlenih uvećan je za 41.300, a u Regionu Šumadije i Zapadne  Srbije za 31.600. Dok je u Regionu Vojvodine broj zaposlenih ostao na istom nivou, u Regionu Južne i Istočne Srbije broj zaposlenih je manji za 6.100.

U odnosu na četvrti kvartal 2019. godine, u prvom kvartalu 2020. zaposlenost je smanjena za 60.800, od čega je 51.400 u neformalnom sektoru. Zaposlenost je smanjena u Regionu Južne i Istočne Srbije (-31.000), Regionu Vojvodine (-27.900), kao i u Regionu Šumadije i Zapadne Srbije (-13.800), dok je u Beogradskom regionu broj zaposlenih porastao (+11.900). Pored toga što je smanjena zaposlenost, došlo je i do smanjenja nezaposlenosti (-3.700) i povećanja neaktivnosti (+57.200). U odnosu na prethodni kvartal, stopa zaposlenosti je pala za 1,0 p. p., dok je stopa nezaposlenosti ostala na istom nivou i iznosila je 9,7% u prvom kvartalu 2020. godine.

Pandemija korona virusa zahvatila je našu zemlju pri kraju prvog kvartala 2020. godine, zbog čega je njen uticaj na kretanja na tržištu rada u tom periodu zanemarljiv. Promene u prvom kvartalu 2020, u odnosu na četvrti kvartal 2019. godine, koje bi se delimično mogle dovesti u vezu sa pandemijom, ali i sa sezonskim uticajem, jesu rast stope neaktivnosti za 1 p. p. i promene u strukturi zaposlenosti, navodi se u saopštenju Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: RZS