Skoro 900.000 građana je trenutno upisano u jednistveni registar korisnika novčanih doznaka, kazali su za Novu ekonomiju u Narodnoj banci Srbije.

Pixabay

U ovom trenutku u Jedinstvenom registru korisnika novčane doznake registrovano je ukupno 136.288 platilaca, odnosno 754.095 primalaca plaćanja.

Kako objašnjavaju u NBS, razlika u broju platilaca i primalaca plaćanja posledica je razlike između novca koji je poslat iz Srbije u inostranstvo i koji je primljen u Srbiji iz inostranstva.

U ovaj registar dostavljaju se samo podaci o korisniku novčane doznake koji koristi ovu platnu uslugu u Srbiji (šalje novac iz Srbije, odnosno prima novac u Srbiji).

Što se tiče država iz kojih je najviše novca poslato u Srbiju, prvih pet država su Bosna i Hercegovina, Nemačka, Crna Gora, Hrvatska i Austrija. 

Narodna banka napominje da se ovi podaci odnose na period od dana stupanja na snagu Odluke o bližim uslovima i načinu vođenja Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake, tj. na period od 22. februara 2020. godine.

Podsećamo, jedinstveni registar korisnika novčane doznake sadrži podatke o korisnicima platne usluge izvršavanja novčane doznake, odnosno o platiocima i primaocima plaćanja.

U registru korisnika novčane doznake ne vode se podaci o iznosima platnih transakcija.

Podaci iz Jedinstvenog registra korisnika novčane doznake nisu javno dostupni.

Pružaoci platnih usluga (banke, platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operatori) bili su dužni da do 15. juna 2020. godine Centralnoj banci dostave podatke za sve korisnike novčanih doznake koji su do 1. juna 2020. godine koristili platnu uslugu izvršavanja novčane doznake.

Autor: Nova ekonomija