Privreda već pola godine na jednom mestu može da proveri kakve ih procedure dele od neophodnih dozvola, uverenja, pa i prava.

Pixabay

Od početka naredne godine spisak administrativnih postupaka sa kojima se sreću u životu, biće dostupan i građanima.

Vlada je nedavno usvojila Uredbu o vođenju, funkcionisanju i utvrđivanju postupaka koji se upisuju u Registar administrativnih postupaka.

U Registar se unose podaci o svim zakonima, podzakonskim i drugim propisima, koji uređuju postupak i zahteve. Navodi se vrsta propisa, naziv propisa i broj službenog glasila u kome je propis objavljen. U Registru je trenutno 2.316 procedura, iza kojih stoje 93 nadležne institucije i koje definišu poslovanje preduzeća.

– Registar već postoji i radi najmanje šest meseci – čuli smo u Republičkom sekretarijatu za javne politike.

– U njemu je oko 2.300 prostupaka koji se tiču privrede, a sada će se unositi i oni koji se tiču građana. Veoma je jednostavna pretraga i ako je neka procedura digitalizovana, preko njega se može odmah pristupiti postupku. Ova uredba se ne tiče samih korisnika, ona pre svega reguliše koji državni organi su za šta nadležni. Ko unosi podatke, ko kontroliše.

PRIVREDA BI I POPISNE NAKNADE

PRIVREDA godinama traži da zaživi i registar neporeskih nameta sa kojima se susreću u poslovanju. I pored najava, ovakav spisak još nije zaživeo. Biznis ga godinama traži jer bi tako svako mogao da predvidi koji ga troškovi čekaju. U praksi, preduzeća tek tokom poslovanja shvataju kojih su sve naknada obveznici.

Sastavni deo Registra je i kalkulator troškova, pa tako korisnici na jednom mestu vide šta moraju da obezbede i koliko ih to košta. Navedeni su i rokovi u kojima su nadležni dužni da odrade svoj deo posla.

– Obračun administrativnih troškova postupaka i zahteva upisanih u Registar, a koje snose privredni subjekti, građani i drugi subjekti, može se izvršiti pomoću kalkulatora koji je sastavni deo Registra – stoji u Uredbi. – Obračun se obavlja popunjavanjem elektronskog obrasca. Na stranici „Građani“ sve informacije o postupcima će biti dostupne najkasnije od 1. januara 2023. godine za pretraživanje prema ključnoj reči, oblasti, instituciji koja sprovodi postupak i životnom događaju koji predstavlja grupu povezanih postupaka u određenoj oblasti ostvarivanja prava ili ispunjavanja obaveza. Na stranici „Uslovi poslovanja“ sve informacije o zahtevima će biti dostupne najkasnije od 1. januara 2024. godine, za pretraživanje prema ključnoj reči, delatnosti, instituciji koja kontroliše ispunjenost zahteva, pravnom obliku, odnosno veličini privrednog subjekta na koji se zahtev odnosi.