Obavezno slanje, primanje I čuvanje e-faktura za subjekte privatnog sektora koji su obveznici PDV-a počinje 1. januara 2023. godine.

Foto: Pixabay

Ovaj sistem fakturisanja doneo je nemogućnost izbegavanja naplate poreza i smanjenje sive ekonomije.

Najceći efekat je ubrzanje procesa obrade fakture, smanjuje se suvišna administracija, nemate obaveza da je pakujete, arhivirate, šaljete na određenu adresu i to smanjuje troškove. Pored toga skraćuje se vreme za povraćaj PDV-a.