S obzirom na to da na međunarodnom tržištu postoje poremećaji u transferu (repatrijaciji) novčanica danske krune (DKK) u Dansku, što je uticalo i na prodaju/otkup ovih novčanica na domaćem tržištu, Narodna banka Srbije je, kontaktirajući svoje inokorespondentske banke, obaveštena da su one prestale da trguju ovim novčanicama do daljeg. Pored toga, banke su navele da rade na pronalaženju rešenja kako bi ponovo otpočele s trgovinom ovim novčanicama, ali da je to u ovom trenutku neizvesno, budući da su poslovne banke u Danskoj, preko kojih se vrši repatrijacija novčanica danske krune, zaustavile taj proces zbog izvesnih regulatornih zahteva.

Foto: Pixabay

Narodna banka Srbije je bez odlaganja stupila u kontakt i s centralnom bankom Danske radi dobijanja informacija o ovom problemu i mogućim rešenjima, pri čemu je potvrđeno da je problem nastao na relaciji poslovnih banaka iz Danske i njihovih korespondentskih banaka i da trenutni poremećaj nije rezultat propisa niti restrikcija centralne banke, već poslovnih odluka banaka u Danskoj, ali da se radi na pronalaženju odgovarajućeg rešenja.

Imajući u vidu navedeno obaveštenje svojih korespondentskih banaka, Narodna banka Srbije je obavestila poslovne banke u Srbiji da usled restriktivnih mera u Danskoj u vezi sa internacionalnim prometom / otkupom efektivnog novca, Narodna banka Srbije prestaje s prijemom danske krune, kao i da će banke biti obaveštene ako ponovno počne prijem predmetne valute.

Napominjemo, međutim, da domaće poslovne banke, u skladu sa svojom poslovnom politikom i ako imaju mogućnost trgovine novčanicama danske krune sa svojim inokorespondentskim bankama, mogu da nastave s prodajom/otkupom ovih novčanica od klijenata, odnosno nemaju bilo kakva ograničenja nametnuta od strane Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije će nastaviti da prati dešavanja na tržištu po ovom pitanju i preduzima potrebne aktivnosti iz svoje nadležnosti, o čemu će blagovremeno informisati javnost.