Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podsetio je građane da, u skladu sa Zakonom o PIO, od 1. januara 2021. godine važe novi uslovi za ostvarivanje prava na starosnu i prevremenu starosnu penziju.

Ilustracija/PIxabay

Granica za odlazak u starosnu penziju kod žena pomera se za dva meseca, tako da je uslov za žene u 2021. godini 63 godine i dva meseca života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Kod muškaraca i dalje važe isti uslovi – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja.

Osim tog osnova za starosnu penziju, osiguranici oba pola mogu to pravo ostvariti sa navršenih 45 godina staža osiguranja, bez obzira na godine života, navodi se.

Za ostvarivanje prava na prevremenu starosnu penziju, od 1. januara, muškarcima će biti potrebno 40 godina staža osiguranja i 59 godina života, a ženama najmanje 39 godina i četiri meseca staža osiguranja i 58 godina i četiri meseca života.

U ovom slučaju penzija se trajno umanjuje za 0,34 odsto za svaki mesec pre navršenih godina života propisanih za sticanje prava na starosnu penziju u toj kalendarskoj godini. Ukupan iznos umanjenja za prevremenu starosnu penziju maksimalno može da iznosi 20,4 odsto, navedeno je.

Ukoliko osiguranik želi da ostvari pravo na penziju po uslovima iz 2020. godine, potrebno je da najkasnije 30. decembra raskine radni odnos, kako bi najkasnije 31. decembra podneo zahtev za ostvarivanje prava na penziju.

Zahtev sa priloženim dokazima moguće je predati lično na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda ili ga poslati poštom kao preporučenu pošiljku. Pored toga, Fond je građanima omogućio da zahteve za ostvarivanje prava na penziju podnose i elektronskim putem, korišćenjem veb portala e-Šalter, preko adrese esalter.pio.rs. Portalu se može pristupiti i preko sajta Fonda. Na portalu se nalazi i detaljno uputstvo za korišćenje, kao i uslovi koje je neophodno ispuniti da bi se portal mogao koristiti, navodi se u saopštenju.

Autor: N1