Poštanske i ekspresne pošiljke, sve vreme, od prijema do uručenja, uvek se nalaze isključivo u prostoru javnog preduzeća Pošta Srbije ili prostorijama operatora, u koje carinici nemaju pravo samostalnog pristupa, saopštila je Uprava carina, posle medijskih navoda da “masovno nestaju“ pošiljke male vrednosti.

Carina objašnjava da eventualno može biti reči o kašnjenju pošiljki, usled obustave avio-saobraćaja na samom početku pandemije koronavirusa, koji je tada bio u prekidu. To je izazvalo kašnjenja dela međunarodnih pošiljki u trajanju od oko tri meseca, pa se dešavalo da deo pošiljki poslatih iz Kine u februaru i martu, do Srbije dođe u junu i julu.

Ukazujući da im se ponekad dešava da se građani žale da se u pošiljkama ne nalazi uvek ona roba koju su očekivali i da sumnjaju da je neko „prisvojio“ jedan deo sadržaja, Uprava carina objašnjava da pakete komisijski otvaraju poštanski i carinski službenici, u prostorijama koja su 24 časa kompletno pokrivene video nadzorom.

Poštanski službenik cariniku podnosi na uvid sadržaj paketa, radi uzimanja svih podataka potrebnih za carinjenje robe, posle čega se sadržaj najčešće vraća u istu ambalažu, osim u slučajevima kada je neophodna nova, a sve to se čini tako da ne dođe do vidne povrede omota, ili sadržine pošiljke.

Paketi se, kako se naglašava, obavezno obezbeđuju unakrsnim povezivanjem kanapa, na čijim krajevima se stavlja poštanska plomba.

U slučaju da pošiljka podleže naplati carinskih dažbina, na pošiljku se stavlja nalepnica „Ocarinjeno“, a ukoliko ne, nalepnica „Oslobođeno od plaćanja carine“.

Autor: N1