Institut za standardizaciju Srbije (ISS)   objavio je srpsku verziju standarda SRPS CWA 17553 koji definiše minimalne zahteve za maske za lice za stanovništvo. 

Ilustracija

Ti zahtevi se odnose kako na maske za jednokratnu, tako i za višekratnu upotrebu i obuhvataju sledeće segmente: dizajn, performanse, metode ispitivanja, ambalažu, označavanje i informacije za upotrebu.

Kako se navodi, maske za lice za stanovništvo namenjene su ljudima koji nemaju kliničke simptome virusne ili bakterijske infekcije i koji ne dolaze u kontakt sa ljudima koji pokazuju takve simptome.

Maske za lice za stanovništvo nisu pogodne za decu mlađu od 3 godine. Preporučuje se da deca između 3 i 12 godina budu pod nadzorom dok nose ove maske.

Piše i da maske za lice za stanovništvo ne podležu obaveznoj oceni usaglašenosti od strane imenovanih tela ili laboratorija.

Njihov dizajn u skladu sa prihvaćenim najboljim praksama i kontrola kvaliteta proizvodnje ostaju odgovornost proizvođača.

Proizvođač će možda morati da angažuje laboratoriju koja će proveriti tražene performanse.

Autor: Nova ekonomija