Udruženje „Invalidi Homolja“, ove godine obeležava 10 godina postojanja. Zbog aktuelne epidemiološke situacije, proslave jubileja nije bilo, odložene su i druge aktivnosti. Sredstva su preusmerena na adrese članova kojima je pomoć bila neophodna.

zagubica.org.rs

Udruženje se tokom cele godine bavi aktivnostima podrške svim svojim članovima, a jedan od vidova unapređenja osoba sa invaliditetom jeste i zapošljavanje, ovaj put putem javnih radova u trajanju od 4 meseca.

Udruženje „Invalidi Homolja“, jedno je od retkih udruženja u Srbiji koje se finansira iz budžeta lokalne samouprave, okuplja sve kategorije invaliditeta i broji nešto više od 200 članova.

Autor: zagubica.org.rs