Агенција за привредне регистре је од данас, 5. марта 2021. године,  омогућила пријем редовних годишњих финансијских извештаја за 2020. годину, чији је рок за достављање 30. јун, као и консолидованих годишњих финансијских извештаја, чији рок достављања истиче 2. августа 2021. године.

ilustracija/pixabay

Преко посебног информационог система за састављање и достављање финансијских извештаја, примљено је 272.210 извештаја за 2020. годину, за 6.033 извештаја више у односу на 2019. годину. Око 70 одсто статистичких извештаја поднето је заједно са редовним годишњим финансијским извештајима, 20 одсто су само статистички извештаји, а 10 одсто чине изјаве о неактивности.

Уз изузетан труд и залагање обвезника, повремено и уз изузетно велики притисак на систем Агенције, велики број правних лица и предузетника већ је извршио законску обавезу и доставио своје финансијске извештаје за 2020. годину у електронској форми потписане квалификованим потписом законског заступника.

До данас, Агенција је обрадила 233.812 извештаја за статистичке потребе, а подаци из тих извештаја уписани су у базу података за статистичке потребе државе.

Истовремено, на сајту Агенције за привредне регистре већ је јавно објављено и 85.990 редовних годишњих финансијских извештаја, као и изјава о неактивности, које су доставила правна лица која нису имала пословних догађаја у 2020. години, нити су у пословним књигама за ту годину имала податке о имовини и обавезама.

На страници Регистра финансијских извештаја, где се налази линк еДостављање финансијских извештаја за 2020. годину, објављене су и све важне информације у вези са овим поступком.

Са те странице се, преко Система за централизовано пријављивање корисника, приступа посебном информационом систему, односно апликацији за састављање и достављање финансијских извештаја.