U redaķciju RTV Biser stiglo je saopštenje Gradskog odbora Narodna stranke u Požarevcu, koje prenosimo u celosti:

 

 

Uprkos činjenici da je Javno preduzeće Toplifikacija Požarevac ispoštovalo zakonom predviđene norme i odgovorilo na dopis upućen od strane gradskog odbora Narodne stranke Požarevac, u vezi broja radnika u ovom pravnom subjektu na čemu svakako bi mogli biti zahvalni, moramo naglasiti činjenicu da podaci koji su nam dostavljeni od strane ovog Javnog preduzeća su se odnosili samo na 2021. godinu. S’tim u vezi Gradski odbor Narodne stranke Požarevac uputio je novi dopis obzirom da je očigledno da rukovodstvo ovog preduzeća nije u potpunosti shvatilo naš zahtev i dostavilo nam podatke od javnog značaja u vezi zapošljavanja u ovom pravnom subjektu za period koji smo u dopisu i zahtevali. Naime zahtevani podaci odnosili su se na 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 godinu i to sa svim promenama tokom tog perioda.

Naši građani upoznati su sa činjenicom da sprovođenje racionalizacije zaposlenih u javnom sektoru kako u našem gradu, tako i u Republici Srbiji, na osnovu zakona iz 2016. i 2017. god., je bilo najavljeno smanjenje zaposlenih u javnom sektoru, međutim to je očigledno ostalo samo mrtvo slovo na papiru, a sudeći prema situaciji u javnom sektoru najčešća su zapošljavanja po partijskoj pripadnosti.

Ova lica najčešće su angažovana po različitim osnovama kao na primer: ugovori o privremeno-povremenim poslovima, ugovori o delu ili preko omladinskih zadruga. Usled takve situacije sve veći broj mladih ljudi napušta grad ili se u njega ne vraća nakon studiranja, a sve zbog nelojalne konkurencije na tržištu rada.

Na sve ova dešavanja aktuelna vlast Požarevca okreće glavu na drugu stranu, kao i sam gradonačelnik te se ovom prilikom nameće pitanje da li je upoznat kao predsedavajući Gradskog veća sa situacijom prilikom zapošljavanja u javnim preduzećima i gradskoj upravi ili je uveren da je jedina referenca za dobijanje posla u istim članska karta stranke.

Zbog svega predhodno navedenog Gradski odbor NARODNE STRANKE POŽAREVAC obratio se sa novim dopisom JP „TOPLIFIKACIJA“ Požarevac sa zahtevom za dostavljanje informacija o broju zaposlenih, a nakon sprovedene racionalizacije 2017. god.