U božićnom broju lista „New York World“, 21. decembra 1913. godine prvi put objavljene su ukrštene reči. Američki novinar Artur Vin tvorac je prve moderne ukrštenice.

Foto: Pixabay

Naime, Artur Vin je u njujorškom nedeljniku „Svet” (World), u njegovom zabavnom dodatku „Fan”, 21. decembra 1913. godine objavio prvu modernu ukrštenicu. U liku (dijagramu) ove ukrštenice, sa praznim poljima, bila je već upisana reč FUN (na engleskom: šala, razbibriga).

Za kratko vreme ova enigmatska inovacija postala je veoma popularna i tokom ranih dvadesetih godina 20. veka i drugi izdavači novina počeli su da je štampaju u svojim izdanjima.

Nakon uspeha u Americi, preneta je i u Evropu, pa je tako u Engleskoj prva ukrštenica objavljena 1922, dok je 1925. u Parizu počeo da izlazi prvi specijalizovani list sa ukrštenim rečima.

Prve moderne ukrštene reči u nekim detaljima razlikovale su se od današnjih. Naime, tadašnje ukrštenice nisu imale crna polja, a dužina reči koje su se ukrštale nije bila velika. Međutim, princip ukrštanja reči, uspravno i vodoravno, bio je istovetan kao i danas.