Народна банка Србије увела је мораторијум на отплату кредита. Током трајања ванредног стања, банка, као ни давалац лизинга неће обрачунавати затезну камату на доспела, а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења. Они који желе да наставе са отплатом, имаће ту могућност.

Имајући у виду неопходност очувања достигнутог нивоа и даљег јачања стабилности финансијског система у условима потенцијалних ризика узрокованих ванредном здравственом ситуацијом у земљи, Народна банка Србије је на данас одржаној ванредној седници Извршног одбора, усвојила одлуке којима се прописује застој у отплати обавеза дужника (мораторијум) и то:

– Одлуку о привременим мерама за очување стабилности финансијског система и

– Одлуку о привременим мерама за даваоце лизинга у циљу очувања стабилности финансијског система.

„Финансијска стабилност је неопходна и у редовним и посебно у ванредним околностима у земљи. Народна банка Србије у координацији са другим државним органима предузима и предузимаће све што је неопходно да заштити стабилност и у ванредним околностима олакша позицију грађана и привреде Републике Србије. Свест о неопходности одговорног понашања свих тржишних учесника је у овим осетљивим тренуцима од непроцењивог значаја за превазилажење тешкоћа са којима се можемо суочити“, изјавила је тим поводом гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић.

Мораторијум је прописан за све дужнике који то желе (физичка лица, пољопривреднике и предузетнике и привредна друштва), а подразумева застој у отплати обавеза који не може бити краћи од 90 дана, односно од трајања ванредног стања које је уведено због пандемије, наводе из НБС.

У наведеном периоду дужник неће бити у обавези да отплаћује своје обавезе по основу кредита односно лизинга.

Током трајања ванредног стања банка, као ни давалац лизинга неће обрачунавати затезну камату на доспела а неизмирена потраживања и неће покретати поступак извршења односно принудне наплате, нити ће предузимати друге правне радње у циљу наплате потраживања од клијената.

Поред тога, банка као ни давалац лизинга од дужника неће моћи да потражују накнаду било којих трошкова у вези са применом усвојених прописа, додаје се у саопштењу.

Уколико клијент не одбије понуду, сматраће се да прихвата

Kако је саопштено, у циљу транспарентности и недвосмисленог информисања својих клијената, у складу са наведеним прописима банке и даваоци финансијског лизинга дужни су да обавештење о понуди застоја у отплати обавеза објаве на својим интернет презентацијама, чиме ће се сматрати да је обавештење достављено свим клијентима (дужницима банке, односно примаоцима лизинга).

Уколико клијент у року од десет дана од објављивања овог обавештења не одбије наведену понуду, сматраће се да прихвата мораторијум без било каквих обавеза одласка у банку.

Управо истеком овог рока мораторијум почиње да производи правно дејство али ће дужници бити у могућности да отплаћују своје обавезе.