U okviru inicijative WeB4YES podržano je nekoliko projekta iz regiona, od kojih je jedan “#TxeONA – osnažena hrabra autentična”, koju sprovodi Urban Stream u partnerstvu sa udruženjem Udruženje Veles – Vladičin Han. Opšti cilj ovog projekta je pospešivanje zapošljivosti mladih devojaka i žena iz ruralnih sredina kroz edukaciju o preduzetništvu, socijalnim veštinama, karijerno savetovanje, kao i preporuke za poboljšanje javnih politika zapošljavanja na lokanom nivou u dve sredine.

U proteklom periodu, nakon obuke u Vrnjačkoj Banji, gde je 19 devojaka iz okoline Požarevca i Vladičinog Hana dobilo edukaciju o preduzetništvu, preduzetničkim veštinama, pokretanju sopstvenog posla, traženju informacija o zaposlenju i budućem usmerenju, kao i potrebnim poslovnim veštinama, sproveden je niz aktivnosti na praktičnom usavršavanju znanja i veština učesnica projekta.

U sklopu projekta je od 02.11. do 07.11.2019. realizovan trening „Podizanje kompetencija za zapošljivost mladih devojaka i žena kroz obuku o preduzetništvu, uvežbavanje socijalnih veština i karijerno savetovanje“ u Vrnjačkoj Banji. Cilj treninga je osnaživanje mladih devojaka za građenje karijere, odabir zanimanja, istraživanje tržišta rada, pronalaženje posla, pokretanje sopstvenog biznisa, kao i snalaženje u modernom poslovnom okruženju.

Trening je podeljen u 3 segmenta, gde su polaznice bile informisane, edukovane i uvežbavane u pojedinim temama kroz svaki segment. Treneri su koristili različite metode neformalnog učenja, kao što su individualni, grupni rad i rad u parovima, pozorište, igranje uloga, edukativne igre, prezentacija ideja i javnog govora, brain storming, samostalne i vođene diskusije, rešavanje testova i zadataka, izazova, itd. Trening su vodile Sanja Novkaović, pedagog, Valentina Milanov, profesor preduzetništva, Aleksandra Antić, apsolvent učiteljskog fakulteta i Nikola Stanković, takođe student učiteljskog fakulteta.

U periodu nakon obuke sproveden je niz aktivnosti na praktičnom usavršavanju znanja i veština učesnica projekta.

U toku tromesečne mentorske podrške, učesnice su vršile istraživanje o potrebama i stavovima mladih devojaka i žena iz ruralnih sredina, koje je za cilj imalo utvrditi stavove, potrebe i stanje u sledećim temama i oblastima:

-Iskustvo u volonterskom radu i volonterskim praksama,

-Poznavanje pojma i značaja socijalnih veština za razvoj karijere,

-Metode i mogućnosti izbora zanimanja i karijere,

-Znanja i stavovi o preduzetničkim veštinama i preduzetništvu,

-Informisanost o pokretanju sopstvenog posla,

-Mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama po mestu okupljanja, ponudi sadržaja za mlade,

-Motivisanost za život u ruralnoj sredini i učešće u promenama,

-Mogućnost učešća u donošenju odluka.

Kroz samo istraživanje uključeno je 77 mladih žena i devojaka iz ruralnih sredina.

U toku novembra i decembra, učesnice su imale mogućnost da prisustvuju panel diskusijama 25.11.2019. godine, sa gošćama Ivanom Nešović Gojković, profesorom solo pevanja, aktivnim članom opera i teatra “Madlenianum”  i Julijom Bašić, masterom istoričarem umetnosti, kustosom, kao i 5.decembra 2019. godine na kojoj su gošće bile Ankica Nikolić, šef računovodstva, Olivera Hajrović, specijalista medicinske psihologije i Ivana Stojadinović, šef ekspoziture Direktne banke.

Na pomenutim panel diskusijama, učesnice projekta su imale priliku da čuju lične i profesionalne priče naših gošći, kako su izabrale zanimanja kojim se bave, da li su imale neke prepreke u svom karijernom razvoju, da li su nekada zažalile zbog nekadašnjeg izbora, šta je važno prilikom biranja zanimanja, kao i šta je važno da bismo bili zadovoljni na svom radnom mestu. Takođe su uvidele da obrazovanje daje mogućnost da osoba svoje sposobnosti i znanja prezentuje obavljajući raznovrsne poslove.

Rad i praktične primene stečenog znanja i veština, sa učesnicama projekta organizovane su izrada, promocija i prodaja radova koje su one same izrađivale. Prodaja je vršena u sklopu objekta Ekonomsko-trgovinske škole u Požarevcu, kao i na Sajmu učeničkih zadruga u osnovnoj školi “Dositej Obradović”, a sve u saradnji sa učeničkom kompanijom “Kiri bingas”, koju vodi profesorka Valentina Milanov. Time je učesnicama bila pružena mogućnost da prođu kroz proces osmišljavanja, nabavke materijala, izrade, plasiranja i prodaje proizvoda. Nakon čega je vršena finansijska provera učinka, odnosno procena dobiti koju su ostvarile. Odlukom učesnica projekta, sav prihod će biti uplaćen za pomoć lečenju sugrađanke.

Sveobuhvatnim aktivnostima projekta učesnice su pored usvajanja znanja i veština koje su iskoristile za stvaranje profita, usvojile i pokazale vrednosti i vrline koje ih čine mladim osobama odgovornim prema društvu i u mogućnosti da doprinesu njegovom boljitku.

Treći segment projekta čine istraživanja javnih politika i strategija zapošljavanja kroz rodnu perspektivu na nivou lokalnih zajednica Grada Požarevca i Vladičinog Hana. Istraživanja su vodile predstavnice organizacija, Jasmina Aleksić i Maja Marić. U istraživanjima su učestvovale stručne saradnice, predstavnici relevantnih institucija za zapošljavanje na lokalnom nivou, kao i učesnice projekta.

Na osnovu uporedne analize Nacionalne strategije za zapošljavanje Republike Srbije za period 2011. do 2020. godine, Nacionalne strategije za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine, kao i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2019. godinu Grada Požarevca i Opštine Vladičin Han, došlo se do glavnih zaključaka da, imajući u vidu da sužene, zbog svoje brojnosti, istovremeno i najheterogenija ranjiva grupa, generalizacija žena kao grupe najčešće je neprecizna. Zbog toga je pri kreiranju aktivnih programa u politikama zapošljavanja usmerenih prema ženama, preporučljivo raditi i na identifikovanju dodatnih faktora ranjivosti i njihovih specifičnosti.

„Urban Stream” je udruženje za mlade, čija je misija kreiranje pozitivnog, podsticajnog i bezbednog okruženja za pravilan rast i razvoj dece i mladih, programa i projekata koji će im u tome pomoći, kao i pospešivanje ličnih, socijalnih i praktičnih znanja i veština dece i mladih.

Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblastima kreativnog izražavanja, bezbednosne kulture, edukacije, informisanja, neformalnog obrazovanja, volonterizma i aktivizma dece i mladih.

Izvor: Urban Stream, RTV „Biser“