У оквиру иницијативе WеБ4YЕС подржано је неколико пројекта из региона, од којих је један “#ТxеОНА – оснажена храбра аутентична”, коју спроводи Урбан Стреам у партнерству са удружењем Удружење Велес – Владичин Хан. Општи циљ овог пројекта је поспешивање запошљивости младих девојaка и жена из руралних средина кроз едукацију о предузетништву, социјалним вештинама, каријерно саветовање, као и препоруке за побољшање јавних политика запошљавања на локаном нивоу у две средине.

У протеклом периоду, након обуке у Врњачкој Бањи, где је 19 девојака из околине Пожаревца и Владичиног Хана добило едукацију о предузетништву, предузетничким вештинама, покретању сопственог посла, тражењу информација о запослењу и будућем усмерењу, као и потребним пословним вештинама, спроведен је низ активности на практичном усавршавању знања и вештина учесница пројекта.

У склопу пројекта је од 02.11. до 07.11.2019. реализован тренинг „Подизање компетенција за запошљивост младих девојака и жена кроз обуку о предузетништву, увежбавање социјалних вештина и каријерно саветовање“ у Врњачкој Бањи. Циљ тренинга је оснаживање младих девојака за грађење каријере, одабир занимања, истраживање тржишта рада, проналажење посла, покретање сопственог бизниса, као и сналажење у модерном пословном окружењу.

Тренинг је подељен у 3 сегмента, где су полазнице биле информисане, едуковане и увежбаване у појединим темама кроз сваки сегмент. Тренери су користили различите методе неформалног учења, као што су индивидуални, групни рад и рад у паровима, позориште, играње улога, едукативне игре, презентација идеја и јавног говора, браин сторминг, самосталне и вођене дискусије, решавање тестова и задатака, изазова, итд. Тренинг су водиле Сања Новкаовић, педагог, Валентина Миланов, професор предузетништва, Александра Антић, апсолвент учитељског факултета и Никола Станковић, такође студент учитељског факултета.

У периоду након обуке спроведен је низ активности на практичном усавршавању знања и вештина учесница пројекта.

У току тромесечне менторске подршке, учеснице су вршиле истраживање о потребама и ставовима младих девојака и жена из руралних средина, које је за циљ имало утврдити ставове, потребе и стање у следећим темама и областима:

-Искуство у волонтерском раду и волонтерским праксама,

-Познавање појма и значаја социјалних вештина за развој каријере,

-Методе и могућности избора занимања и каријере,

-Знања и ставови о предузетничким вештинама и предузетништву,

-Информисаност о покретању сопственог посла,

-Могућности за младе у руралним срединама по месту окупљања, понуди садржаја за младе,

-Мотивисаност за живот у руралној средини и учешће у променама,

-Могућност учешћа у доношењу одлука.

Kроз само истраживање укључено је 77 младих жена и девојака из руралних средина.

У току новембра и децембра, учеснице су имале могућност да присуствују панел дискусијама 25.11.2019. године, са гошћама Иваном Нешовић Гојковић, професором соло певања, активним чланом опера и театра “Мадленианум”  и Јулијом Башић, мастером историчарем уметности, кустосом, као и 5.децембра 2019. године на којој су гошће биле Анкица Николић, шеф рачуноводства, Оливера Хајровић, специјалиста медицинске психологије и Ивана Стојадиновић, шеф експозитуре Директне банке.

На поменутим панел дискусијама, учеснице пројекта су имале прилику да чују личне и професионалне приче наших гошћи, како су изабрале занимања којим се баве, да ли су имале неке препреке у свом каријерном развоју, да ли су некада зажалиле због некадашњег избора, шта је важно приликом бирања занимања, као и шта је важно да бисмо били задовољни на свом радном месту. Такође су увиделе да образовање даје могућност да особа своје способности и знања презентује обављајући разноврсне послове.

Рад и практичне примене стеченог знања и вештина, са учесницама пројекта организоване су израда, промоција и продаја радова које су оне саме израђивале. Продаја је вршена у склопу објекта Економско-трговинске школе у Пожаревцу, као и на Сајму ученичких задруга у основној школи “Доситеј Обрадовић”, а све у сарадњи са ученичком компанијом “Kири бингас”, коју води професорка Валентина Миланов. Тиме је учесницама била пружена могућност да прођу кроз процес осмишљавања, набавке материјала, израде, пласирања и продаје производа. Након чега је вршена финансијска провера учинка, односно процена добити коју су оствариле. Одлуком учесница пројекта, сав приход ће бити уплаћен за помоћ лечењу суграђанке.

Свеобухватним активностима пројекта учеснице су поред усвајања знања и вештина које су искористиле за стварање профита, усвојиле и показале вредности и врлине које их чине младим особама одговорним према друштву и у могућности да допринесу његовом бољитку.

Трећи сегмент пројекта чине истраживања јавних политика и стратегија запошљавања кроз родну перспективу на нивоу локалних заједница Града Пожаревца и Владичиног Хана. Истраживања су водиле представнице организација, Јасмина Алексић и Маја Марић. У истраживањима су учествовале стручне сараднице, представници релевантних институција за запошљавање на локалном нивоу, као и учеснице пројекта.

На основу упоредне анализе Националне стратегије за запошљавање Републике Србије за период 2011. до 2020. године, Националне стратегије за родну равноправност за период од 2016. до 2020. године, као и Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину Града Пожаревца и Општине Владичин Хан, дошло се до главних закључака да, имајући у виду да сужене, због своје бројности, истовремено и најхетерогенија рањива група, генерализација жена као групе најчешће је непрецизна. Због тога је при креирању активних програма у политикама запошљавања усмерених према женама, препоручљиво радити и на идентификовању додатних фактора рањивости и њихових специфичности.

„Урбан Стреам” је удружење за младе, чија је мисија креирање позитивног, подстицајног и безбедног окружења за правилан раст и развој деце и младих, програма и пројеката који ће им у томе помоћи, као и поспешивање личних, социјалних и практичних знања и вештина деце и младих.

Удружење је основано ради остваривања циљева у областима креативног изражавања, безбедносне културе, едукације, информисања, неформалног образовања, волонтеризма и активизма деце и младих.

Извор: Урбан Стреам, РТВ „Бисер“