Odsek lokalne poreske administracije opštinske uprave Opštine Kučevo obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 17. maj 2021. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.

Foto: kučevo.rs

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja. Iznos poreske obaveze koju treba izmiriti na ime drugog kvartala za 2021. godinu jednak je iznosu poreza za poslednji kvartal za 2020. godinu. Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju.

Za potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnom opštinskom odeljenju Lokalne poreske administracije Opštinske uprave Opštine Kučevo, svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 časova u kancelarijama br.14 i br.12 ili na tel. 012/852-141 i 012/852-142.

Izvor: 17. maj 2021. godine rok za uplatu obaveze za drugi kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2021. godinu.