Konkurs za sprovođenje Programa socijalne inkluzije Roma i Romkinja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine, tokom 2024. godine, objavljen je na osnovu Programa socijalne inkluzije Roma i Romkinja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine.

Opštinska Uprava Požarevac

RTV Biser

Za realizaciju Programa za socijalno uključivanje Roma i Romkinja Grada Požarevca za period od 2024. do 2026. godine, u 2024. godini, obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 5.000.000,00 dinara.

Obrazac Prijave na Konkurs može se preuzeti u kancelariji br. 9, Gradska uprava Grada Požarevca, Drinska br. 2, 12000 Požarevac, ili na zvaničnoj internet prezentaciji Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).