Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je danas Centar za obuku Kopnene vojske u kasarni „General Pavle Jurišić Šturm“ u Požarevcu, gde je prisustvovao izvođenju različitih sadržaja obuke, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

MO

Ministar Vulin je, nakon obilaska, istakao da svi pripadnici Vojske Srbije kroz svoju aktivnu karijeru imaju priliku da unaprede svoj položaj svojim radom i zalaganjem.

„Danas smo prisustvovali različitim oblicima obučavanja, između ostalih i onih koji se pripremaju za prve podoficirske činove i buduće oficire. Videli ste da u Vojsci Srbije uvek ima prostora za rad, za napredovanje i usavršavanje. Bez obzira na kovid, poštujući sve zdravstvene preporuke lekara i vojnog saniteta, mi ne prekidamo obuku ni jednog jedinog dana“, naglasio je ministar Vulin.

Vojska Srbije, kako je istakao ministar odbrane, se obučava svakog dana i njen aktivni, profesionalni sastav se neprekidno priprema da čuva našu zemlju i bezbednost svakog građanina naše zemlje.

MO

„Mi možemo da sačuvamo naš način života zato što imamo vojsku koja se neprekidno sprema, koja se neprekidno obučava i modernizuje, koja stalno napreduje i koja je zbog toga najveći odvraćajući faktor. Kada imate ovakvu vojsku, vi možete biti sigurni da je mir izvestan“, poručio je ministar Vulin.

Komandant Centra za obuku Kopnene vojske pukovnik Milovan Vasić istakao je da je danas prikazana integracija obuke 150 subjekata obučavanja Centra u okviru šest sadržaja obuke.

„Na obuci su pripadnici Osnovnog kursa za podoficire na specijalističkom delu obuke, profesionalni vojnici iz sastava Kopnene vojske na obuci za dopunsku vojno-evidencionu specijalnost i na dodatnom obučavanju, kao i slušaoci za rezervne oficire koji su u ulozi komandira odeljenja i vodova i ovo im je jedinstvena prilika da stažiraju sa pripadnicima koji se obučavaju. Takođe, tu su i pripadnici Prve brigade kopnene vojske koji se obučavaju u savladavanju veština vožnje vojno-policijskog oklopnog vozila radi upućivanja u multinacionalnu operaciju u Libanu“, rekao je pukovnik Vasić.

MO


On je dodao da je zadovoljan tokom izvođenja obuke, jer pripadnicima mnogo znači, posebno pripadnicima na dodatnom osposobljavanju.

„Oni će uz osnovnu specijalnost u svojim jedinicama dobiti još sposobnosti koje do sada nisu imali, a polaznici Osnovnog kursa za podoficire će po završetku obuke postati podoficiri, jer je ovo uslov za sticanje podoficirskog čina“, naglasio je komandant Centra za obuku KoV i poručio da su svi motivisani i voljni da savladaju sve sadržaje i zadatke tokom obuke.

Tokom današnje posete Centru za obuku Kopnene vojske u kasarni “General Pavle Jurišić Šturm” u Požarevcu, komandant Centra pukovnik Vasić uručio je ministru Vulinu plaketu Centra.

Nakon referisanja komandanta Centra pukovnika Milovana Vasića, ministar odbrane prisustvovao je izvođenju obuke u Četi za obuku specijalnosti pešadije sa profesionalnim vojnicima na obuci, polaznicima osnovnog kursa za podoficire i slušaocima kursa rezervnih oficira, u četi za obuku oklopnih jedinica u kojoj su profesionalni vojnici na obuci za multinacionalnu operaciju UNIFIL, kao i obuku profesionalnih vojnika na dodatnom osposobljavanju specijalnosti nišandžije i vozača na tenku, kao i nišandžije i strelaca na BVP M80 A u istoj četi. 

U nastavku obilaska, ministru Vulinu je prikazana i obuka u Četi za obuku specijalnosti inžinjerije, Bateriji za osposobljavanje specijalnosti roda artiljerije, Četi sposobljavanje specijalnosti roda oklopnih jedinica, Četi za obuku izviđača i vojnih policajaca, kao i obuku u Logističkoj četi.

Na obuci u požarevačkom Centru za obuku je i mlađi vodnik Dušan Radojković iz 30. komandnog bataljona iz izviđačke čete.

„Na obuci sam u četi za obučavanje izviđača i vojnih policajaca. Ovo je drugi dan obuke i zadovoljan sam i obukom i smeštajem“, naglasio je mlađi vodnik Radojković dodajući da starešine tokom obuke dobro prenose znanje, kao i da je obuka zahtevna, ali pruža dragoceno znanje.

Današnjem obilasku su prisustvovali i zamenik komandanta Komande za obuku brigadni general Jelesije Radivojević i načelnik Uprave za obuku i dokrinu brigadni general Željko Petrović.

Autor: RTV „Biser“