Na današnji dan 1834. godine srpski jezik uveden kao službeni u prepisci sa turskim vlastima, koja je dotad vođena isključivo na turskom.

Koliko puta ste upotrebili reči “ortak” ili “esker”, pojeli “burek” ili “ajvar”?

Sve ove reči su u naš jezik došle za vreme vladavine Turaka zbog čega ih nazivamo turcizmi. Turski jezik se na ovim prostorima zadržao do danas.

Turski jezik je bio veoma rasprostranjen na ovim prostorima, a komunikacija između srpskih I turskih vladara čak 30 godina nakon oslobođenja Srbije odvijala se isključivo na turskom jeziku sve do 28. maja 1834. godine. Tada je knjaz Miloš Obrenović vratio jedno pismo turskog vezira uz poruku:

„Evo vam šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa mi ga onda ‘vamo pošaljite.“

Od tada se prepiska sa turskim vlastima vodila isključivo na srpskom jeziku. Ovaj događaj desio se za vreme Vuka Karadžića, koji je 16 godina ranije objavio prvo izdanje „Srpskog rečnika“ i napravio reformu jezika koji danas koristimo.

Ipak, uticaj turskog je, i te kako, ostavio traga u srpskom jeziku što brojni turcizmi u svakodnevnoj upotrebi i dan-danas pokazuju.

Izvor: Blic