Vesti

Izvor: http://www.minpolj.gov.rs/Foto: Pixabay

Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavila je smernice za subjekte u poslovanju hranom dok traje pandemija koronavirusa.

Kako se navodi, na osnovu dosadašnjih saznanja i procene rizika u vezi izbijanja i širenja bolesti izazvane korona virusom (COVID-19), nema dokaza koji bi ukazali na to da se virus prenosi putem hrane, jer je za prenošenje koronavirusa potreban domaćin (čovek ili životinja).

Virus je nestabilan u spoljašnjoj sredini, na radnim površinama i osetljiv na visoke temperature. Sva lica koja rukuju hranom moraju da ispunjavaju uslove u pogledu dobrog zdravstvenog stanja, bez znakova respiratorne ili bilo koje druge bolesti koja može da kontaminira hranu.

Kako bi se izbegla i najmanja mogućnost da zaražene osobe koje proizvode i rukuju hranom, prenesu virus kašljem, kijanjem ili dodirom, izuzetno je važno da se poštuju sledeća higijenskih pravila:

– Adekvatno pranje ruku toplom vodom i obavezna dezinfekcija ruku: pre početka rada, nakon kašljanja, kijanja ili brisanja nosa, pre rukovanja sa kuvanom ili hranom spremnom za konzumiranje, nakon rukovanja ili pripreme sirove hrane, nakon rukovanja otpadom posle čišćenja opreme i prostorija, nakon korišćenja toaleta, nakon jela, pića ili pušenja, posle rukovanja novcem;

– Korišćenje odgovarajuće odeće i opreme tokom proizvodnje i rukovanja hranom: zaštitna radna odeće (mantili, kecelje), čista radna obuća, rukavice, maske i kape. Presvlačenje radne odeće između različitih proizvodnih procesa (rukovanje sirovom i gotovom hranom) je obavezno;

– Redovno čišćenje i dezinfekcija posuđa, opreme i radnih površina, kao i svih prostorija;

– Osiguranje odgovarajuće ventilacije u svim radnim prostorijama koja sprečava širenje virusa;

– Toplotna obrada/kuvanje hrane gde to tehnološki postupci dozvoljavaju;

– Izbegavanje prenosne kontaminacije između kuvane i nekuvane hrane – čišćenje i dezinfekcija opreme i radnih površina između različitih tehnoloških potupaka.

Takođe, važno je da se subjekti u poslovanju hranom, pridržavaju dobrih proizvođačih pravila:

– Sirovina od koje se priprema hrana mora da potiče od zdravih životinja;

– Hrana mora da ispunjava postojeće mikrobiološke kriterijume za higijenu i bezbednost hrane;

– Tokom pripreme hrane obavezno je koristiti vodu kvaliteta vode za piće;

– Sirovu i pripremljenu hranu čuvati na propisanim temperaturama hlađenja i/ili zamrzavanja;

– Zamena određenih sastojaka u proizvodu i/ili promena ambalaže i samog procesa proizvodnje, ako na to ukazuje postojeća situacija

Od strane samog subjekta, u zavisnosti od vrste proizvoda/proizvodnje i analize potencijalnih opasnosti i procene rizika, mogu se preduzeti i druge neophodne mere.

Najčitanije objave