U utorak, 12. aprila 2022. godine od 18 časova u holu Centra za kulturu Kučevu, biće otvarena izložba slika Estetika forme u postmoderni – simbioza forme, autorke Sandre Jakovljević Milošević.