Od ukupnog broja javnih česama (21) na teritoriji Grada Požarevca, ispravnu vodu za piće ima tek devet.

Arhiva RTV „Biser“

Na osnovu fizičko-hemijske analize, neispravna voda za piće je na javnim česmama u Bradarcu, Manastiru Rukumija, u pasažu „Parma“, kod pijace „Krug“, u OŠ „Vuk Karadžić“ u Požarevcu, kao i u Lučici, Prugovu i Kasidolu. Prema analizama beleži se povećana koncentracija amonijaka, pH vrednost i nitrati (JČ u Kasidolu).

Mikrobiološka neispravnost vode registrovana je na javnim česmama na Čačalici ispred Ekološkog doma, u Poljoprivrednoj školi, kao i u naseljima Bare i Ćirikovac.

Prema analizama od avgusta, fizičko-hemijska i mikrobiološka neispravnost vode zabeležena je na javnoj česmi u Ostrovu.

Dobar kvalitet vode registrovan je na javnim česmama u selima Rečica, Kličevac (Kusatak i kod Pošte), Maljurevac, Poljana, Beranje, na petrovačkoj obilaznici, Minine vode i na Čačalici iza Ekološkog doma.

Zavod za javno zdravlje Požarevac, na osnovu ugovora sa upravom Grada Požarevca, kontroliše kvalitet vode na  javnim česmama 4 puta godišnje.

Poslednje uzorkovanje izvršeno je u avgustu ove godine.

Autor: RTV „Biser“