На основу члана 29. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама ( „Службени гласник РС“број 87/2018) у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Србије ( „Службени гласник РС“број 29/2020) у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије С0У10-19 на територији општине Голубац,

Општински штаб за ванредне ситуације општине Голубац, у вези Одлуке о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије и у циљу спречавања и сузбијања епидемије С0У10-19 на седници одржаној у понедељак 16. марта, донео је наредбу:

– Прекида се рад ПУ „Ласта“, а запослени се стављају на располагање ОО Црвени крст у Голупцу и Центру за социјални рад;

– Радно време угоститељских објеката (хотела, ресторана, кафића, барова, кладионица и осталих угоститељских објеката) је од 8 до 20 часова. У угоститељским објектима током радног времена у затвореним просторијама дозвољено је присуство највише 50 лица уз обавезну удањеност столова од 2 метра;

– У пекарама и објектима брзе хране забрањено је конзумирање хране, а улазак и боравак лица у објекту се ограничава уз обавезно одржавање растојања од најмање 1,5 метара;

– Запослени у свим трговинским објектима дужни су да носе рукавице и заштитне маске, а на улазу треба да поставе средства за дезинфекцију. Улаз у објекат ограничити у складу са површином истог како би се омогућило прописано одстојање 1,5 до 2 метра. Ова мера примењује се и на остале установе где се сакупља већи број лица (банке, поште, апотеке, верске објекте);

– У згради општине затвара се бочни улаз, а на главном улазу дежураће лице из Општинске управе које одреди начелник и које ће давати потребне информације и омогућавати улаз у само неопходним ситуацијама;

– Општинска управа ће омогућити рад од куће особама старијим од 60 година и тешким хроничним болесницима;

– Уколико су оба родитеља запослена у ЈП и другим буџетским корисницима и имају децу млађу од 12 година, један од родитеља може да ради од куће, осим ако постоји неодложна потреба запосленог да дође на посао;

– Народна библиотека отказује све манифестације и посете и било каква окупљања, а запослени су дужни да се ставе на располагање ОО Црвеног Крста Голубац и Центру за социјални рад;

– ОО Црвени крст и Центар за социјални рад дужни су да у што краћем року попишу социјално угрожена лица старија од 65 година на територији општине и направе План снабдевања намирницама и лековима. Особе за контакт су: Живадинка Чучковић, секретар ОО Црвени крст Голубац, 063/284760 и Сузана Павловић Центар за социјални рад, 062/1549786;

– Начелник општинског Штаба за ванредне ситуације одржаће данас (17. марта) састанак са повереницима ЦЗ из МЗ;

– Забрањује се рад бувље пијаце, а на зеленој пијаци пратити ситуацију уз редовно чишћење и дезинфекцију простора;

– Одлажу се плаћања комуналних услуга пензионерима на благајни КЈП “Голубац“ до 30 дана.

– Уводи се дежурни телефон број: 012/678-128 који ће бити доступан сваког дана у од 7 до 20 часова, на који становници општине Голубац могу добити информације, као и да поднесу евентуалне пријаве у циљу спречавања, сузбијања и гашења епидемије С0У10-19;

– „Тврђава Голубачки град“ д.о.о Голубац наставиће свој рад уз прилагођавање рада са Уредбом Владе РС за време ванредног стања, као и са овом Наредбом.

Извор: www.golubac.org.rs