Na osnovu člana 29. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju u vanrednim situacijama ( „Službeni glasnik RS“broj 87/2018) u vezi Odluke o proglašenju vanrednog stanja za teritoriju Republike Srbije ( „Službeni glasnik RS“broj 29/2020) u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije S0U10-19 na teritoriji opštine Golubac,

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Golubac, u vezi Odluke o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije i u cilju sprečavanja i suzbijanja epidemije S0U10-19 na sednici održanoj u ponedeljak 16. marta, doneo je naredbu:

– Prekida se rad PU „Lasta“, a zaposleni se stavljaju na raspolaganje OO Crveni krst u Golupcu i Centru za socijalni rad;

– Radno vreme ugostiteljskih objekata (hotela, restorana, kafića, barova, kladionica i ostalih ugostiteljskih objekata) je od 8 do 20 časova. U ugostiteljskim objektima tokom radnog vremena u zatvorenim prostorijama dozvoljeno je prisustvo najviše 50 lica uz obaveznu udanjenost stolova od 2 metra;

– U pekarama i objektima brze hrane zabranjeno je konzumiranje hrane, a ulazak i boravak lica u objektu se ograničava uz obavezno održavanje rastojanja od najmanje 1,5 metara;

– Zaposleni u svim trgovinskim objektima dužni su da nose rukavice i zaštitne maske, a na ulazu treba da postave sredstva za dezinfekciju. Ulaz u objekat ograničiti u skladu sa površinom istog kako bi se omogućilo propisano odstojanje 1,5 do 2 metra. Ova mera primenjuje se i na ostale ustanove gde se sakuplja veći broj lica (banke, pošte, apoteke, verske objekte);

– U zgradi opštine zatvara se bočni ulaz, a na glavnom ulazu dežuraće lice iz Opštinske uprave koje odredi načelnik i koje će davati potrebne informacije i omogućavati ulaz u samo neophodnim situacijama;

– Opštinska uprava će omogućiti rad od kuće osobama starijim od 60 godina i teškim hroničnim bolesnicima;

– Ukoliko su oba roditelja zaposlena u JP i drugim budžetskim korisnicima i imaju decu mlađu od 12 godina, jedan od roditelja može da radi od kuće, osim ako postoji neodložna potreba zaposlenog da dođe na posao;

– Narodna biblioteka otkazuje sve manifestacije i posete i bilo kakva okupljanja, a zaposleni su dužni da se stave na raspolaganje OO Crvenog Krsta Golubac i Centru za socijalni rad;

– OO Crveni krst i Centar za socijalni rad dužni su da u što kraćem roku popišu socijalno ugrožena lica starija od 65 godina na teritoriji opštine i naprave Plan snabdevanja namirnicama i lekovima. Osobe za kontakt su: Živadinka Čučković, sekretar OO Crveni krst Golubac, 063/284760 i Suzana Pavlović Centar za socijalni rad, 062/1549786;

– Načelnik opštinskog Štaba za vanredne situacije održaće danas (17. marta) sastanak sa poverenicima CZ iz MZ;

– Zabranjuje se rad buvlje pijace, a na zelenoj pijaci pratiti situaciju uz redovno čišćenje i dezinfekciju prostora;

– Odlažu se plaćanja komunalnih usluga penzionerima na blagajni KJP “Golubac“ do 30 dana.

– Uvodi se dežurni telefon broj: 012/678-128 koji će biti dostupan svakog dana u od 7 do 20 časova, na koji stanovnici opštine Golubac mogu dobiti informacije, kao i da podnesu eventualne prijave u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije S0U10-19;

– „Tvrđava Golubački grad“ d.o.o Golubac nastaviće svoj rad uz prilagođavanje rada sa Uredbom Vlade RS za vreme vanrednog stanja, kao i sa ovom Naredbom.

Izvor: www.golubac.org.rs