Za sredu, 30. septembar zakazana je druga sednica skupštine opštine Malo Crniće.

RTV Biser

Na sednici će biti razmatrani izveštaji, informacije i programi poslovanja JKP „Čistoća – Malo Crniće“ Malo Crniće.

Odluke o završnom računu budžeta opštine Malo Crniće za 2019. godinu, Odluka o donošenju Aneksa 3 – Lokalnog plana akcije za izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po readmisiji u opštini Malo Crniće i migrante u potrebi bez utvrđenog statusa i tražioca azila (LPA), Odluka o donošenju programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za 2020. godinu, Odluka o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi „14. oktobar“ Malo Crniće, Odluka o nekategorisanim putevima na teritoriji opštine Malo Crniće, Odluka o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja opštine Malo Crniće od 2021. do 2025. godine.

Na dnevnom redu biće i Rešenje o razrešenju člana i predsednika Upravnog odbora Centra za kulturu Malo Crniće, Školskog odbora OŠ „Đura Jakšić“ Toponica, Upravnog odbora Centra za socijalni rad Malo Crniće, Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Centra za kulturu Malo Crniće, Rešenje o obrazovanju Odbora za propise i upravu, Rešenje o obrazovanju Odbora za društveno – ekonomski razvoj, privredu i finansije,Odbora za društvene delatnosti,Odbora za urbanizam, građevinarstvo i stambeno – komunalne delatnosti, Odbora za rad i razvoj mesnih zajednica, Odbora za poljoprivredu i razvoj sela, Odbora za zaštitu i unapređenje životne sredine,Odbora za predstavke i pritužbe,Odbora za nagrade i priznanja, Odbora za utvrđivanje predloga naziva ulica, trgova, zaselaka i delova naseljenih mesta, Odbora za odnose sa verskim zajednicama i Odbora za socijalna pitanja.

Autor: RTV Biser