Opštinsko veće opštine Malo Crniće, na sednici održanoj 21. Januara 2020 . godine, donelo je godišnji plan raspisivanja javnih konkursa za raspodelu budžetskih sredstava udruženjima građana i drugim organizacijama civilnog društva iz budžeta opštine Malo Crniće u 2020. godini.

Za jačanje saradnje između vladinog, civilnog i biznis sektora;-podsticanje i razvoj privrednih i poljoprivrednih delatnosti;-socijalna zaštita;-boračko-invalidskazaštita;-zaštita lica sa invaliditetom; -podsticanje nataliteta;-pomoć starima;-zdravstvena zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava;-obrazovanje i nauka;-zaštita životne sredine;-održivi razvoj;-zaštita životinja;-zaštita potrošača;-borba protiv korupcije;-prevencija nasilja opredeljuje se 300.000,00 za oblast zaštite invalidnih lica i 2.500.000,00 za ostale oblasti.

Za kulturu ove godine opredeljuje se 700.000,00, javno informisanje-proizvodnja medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasi javnog informisanja na teritoriji opštine Malo Crniće 2.000.000,00, sport 4.000.000,00 a za verske zajednice 2.000.000,00.

Raspisivanje konkursa planirano je u februaru ove godine.