Na 21.sednici Skupštine opštine Malo Crniće razmatrano je osamnaest tačaka dnevnog reda. 

Foto: RTV Biser

Sednicom je predsedavala Goranka Stević.

Foto: RTV Biser

Usvojen je izveštaj o radu za 2022. godinu i plan rada za tekuću godinu Opštinskog štaba za vanredne situacije. Uvodno obrazloženje dao je predsednik Opštine i komandant Štaba Mališa Antonijević koji se osvrnuo na učestvovanje na okružnoj komandnoj simulacionoj vežbi „Srebrno jezero 2022“.

Foto: RTV Biser

„Na samoj vežbi je prezentovana organizacija i funkcionisanje sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja u vanrednim situacijama na teritoriji opštine Malo Crniće. Vežbu smo uspešno završili i članovi Štaba su dobili predviđene sertifikate. Započeta je izrada akustične studije naše opštine i ove godine nabavićemo sirene za uzbunjivanje i materijalno – tehnička sredstva za opremanje jedinice civilne zaštite. Programom rada za tekuću godinu predviđena je obuka članova Štaba i proširenje ovog tela za još dva člana, administrativnog radnika i predstavnika Crvenog krsta. Takođe, očekuje nas formiranje jedinice za specijalne namene i nastavak saradnje sa Okružnim štabom i svim ostalim činiocima“, rekao je Antonijević.

Odbornici su usvojili analizu poslovanja JKP „Čistoća“ za proteklu godinu, a data je saglasnost na izveštaj Centra za socijalni rad o ostvarivanju proširenih prava i oblika socijalne zaštite građana za 2022. godinu. Ovom odlukom predviđena su četiri oblika socijalne pomoći: pravo na jednokratnu pomoć, pravo na pomoć u kući, pravo na opremu korisnika za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ili drugu porodicu i socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima.

Dvostruko više sredstva u odnosu na prošlu godinu, odnosno 15,1 milion dinara opredeljeno je za program podrške sprovođenja poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja. Predviđene su četiri mere i to za prvu meru direktnih plaćanja opredeljeno je 800.000 dinara, za meru kreditne podrške izdvojeno je 1.200.000 dinara, investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava 13 miliona dinara i mera  podsticaja 100.000 dinara.

Zabrinutost svih odbornika bila je pojava Afričke kuge svinja u pojedinim naseljima na teritoriji opštine Malo Crniće, a koja uzima maha na teritoriji više opština u Braničevskom okrugu

Predsednik Opštine Mališa Antonijević je rekao da su trenutno najugroženija naselja Kravlji Do gde je u više poljoprivrednih domaćinstava izvršena eutanazija zaraženih životinja. Pojedinačnih slučajeva bilo je u Crljencu, Boževcu i Kuli, a uz pomoć JKP „Čistoća“ izvršno je bezbedno uklanjanje uginulih životinja. Predsednik je ovim putem apelovao na građane da ne iznose uginule životinje van domaćinstva kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze i da svaki sumnjivi slučaj prijave veterinarskoj stanici.