Ради  веће  и боље заштите изложених и неизложених дела, као и боље презентације, музеј је претходних година имао потребу за опремањем галеријског простора и депоа историјско-уметничке збирке у згради Легата. Град Пожаревац је препознао значај ове веома вредне збирке и сходно томе, 2019. године, издвојио средства у вредности преко 1.500.000. динара за куповину примерене опреме којом је обезбеђена савременија презентација, квалитетнија едукација, као и сигурнија заштита дела од пропадања.

Foto: RTV Biser

 

Реализацијом пројекта „Модернизација, заштита и очување Легата Миодрага Марковића“ стална поставка спомен збирке данас је изложена у модерном изложбеном простору који чине једна већа сала од 55 квадратних метара, савременог система качења, адекватногосветљења, адаптиране таванице. У њој је представљен већи део дела легата Миодрага Марковића.

 

Због недостатка радног простора некадашња „меморијална соба“ претходних година претвор

ена је у канцеларијски простор, па су лични предмети, одликовања, књиге и намештај остали неизложени. Куповином ексклузивно дизајнираних витрина, данас је један део ове вредне документарне грађе изложен публици.

Сала, величине сличне галеријском простору, имала је истовремену функцију канцеларије и неадекватног депоа збирке историје уметности Музеја. Ради побољшања презентације поклон-збирке Миодрага Марковића, односно заштите тј. пригодног смештаја предмета историјско-уметничке збирке  приступило се набавци одговарајуће опреме која се састоји од: адаптације галеријског простора, реконструкције и преправке екектро инсталационог система, монтаже плафонских минералних плоча,  новог адекватног осветљења, савременог система за качење, прекривања пода депоа ламинатом, набавке металног ормара за чување графичких листова, металних полица, монтирања регала за качење и чување слика, изоловања депоа од радне просторије пвц панелима, чиме је побољшана физичка заштита предмета у депоу, олакшана манипулација предметима, а самим тим повећана доступност грађе, што резултира  повећање и поједностављење услуга интересентима и корисницима.


У овој години у плану је презентовање одабраних дела из поклон-збирке Миодрага Марковића у матичном изложбеном простору, ван њега на гостујућој изложби у крагујевачкој галерији „Мостови Балкана“, као и представљање изложбе Галерије слика „Сава Шумановић“ из Шида пожаревачкој публици. Квалитетном и едукативном презентацијом, заштитом и повећањем доступности података о Спомен-збирци Миодрага Марковића, као културном наслеђу Народног музеја у Пожаревцу, тежи се ка унапређењу националног и интеркултуралног дијалога. Набавком потребне опреме обезбеђена је боља презентација, већа заштита и приступачност историјско-уметничке збирке, што резултира олакшану едукацију и научну обраду и ширење знања, као и квалитетније представљање културне баштине широком аудиторијуму. Такође захтеваном опремом постигнута је дуготрајна заштита културне баштине. Промоција Легата Миодрага Марковића и будућих активности унапредиће туристички и економски пораст у локалној заједници. Томе ће допринети могућност реализовања активности: културних догађаја или наступа, заједно са медијским и покретачким догађајима, изложби, концерата, емисија; кампања за подизање свести; филмских пројекција; студија и анкета; обука/радионица; истраживачких активности; посета и размена, као и дигиталних пројеката.