ED POŽAREVAC obaveštava korisnike o planskim isključenjma električne energije.

Foto: RTV Biser

Golubac 23.08.2023. 07:30 15:30 deo Krivače: Tilva i Tumane (isključenje zbog radova na novom dalekovodu za vetropark Krivača)
Petrovac 23.08.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za trafo oblasti: Malo Laole 1 i 2, Tabanovac 1, Šetonje 2 i Veliko Laole 1 i 3
Požarevac 23.08.2023. 08:00 14:00 deo ulice 27. aprila kod obilaznice, naselja Bresje i Tavan, naselje Kruška sa bočnim ulicama (Požarevački partizanski odred od broja 120 prema zaobilaznici) i drugi i treći deo ulice Cane Babović
Veliko Gradište 23.08.2023. 08:00 14:00 Pečanica i Desine
Malo Crniće 23.08.2023. 08:00 15:00 povremena isključenja u Smoljincu
Požarevac 23.08.2023. 08:00 15:00 deo Lučice oko centra sela
Golubac 23.08.2023. 08:30 14:00 Krivača – deo prema groblju
Kostolac 23.08.2023. 09:00 14:00 Porečka, Užička, Fruškogorska, Kozaračka, Zlatarska
Golubac 24.08.2023. 07:30 15:30 deo Krivače: Tilva i Tumane (isključenje zbog radova na novom dalekovodu za vetropark Krivača)
Petrovac 24.08.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja u sledećim trafo oblastima: Vezičevo 1, Šetonje 8, Busur 3, 4 i 5
Malo Crniće 24.08.2023. 08:00 15:00 Šapine i Zabrega
Požarevac 24.08.2023. 08:00 15:00 deo Dragovačkog puta kod zaobilaznice
Golubac 24.08.2023. 08:30 14:00 deo Maleševa prema centru sela
Petrovac 25.08.2023. 07:30 15:00 povremena isključenja za sledeće trafo oblasti: Busur 6, Šetonje 3, Tabanovac 2, 3, Veliko Laole 4 i 5
Golubac 25.08.2023. 07:30 15:30 deo Krivače: Tilva i Tumane (isključenje zbog radova na novom dalekovodu za vetropark Krivača)
Kučevo 25.08.2023. 08:00 14:30 Ševica, Neresnica, Duboka, Radenka, Voluja, Brodica i Blagojev kamen (redovna godišnja revizija TS 35/10 Neresnica i TS 35/0,4 Blagojev kamen)
Veliko Gradište 25.08.2023. 08:00 14:00 Donja Kruševica
Požarevac 25.08.2023. 08:00 15:00 deo zabelskog puta (trafo oblast Zabelski put 1 – deo prema obilaznici)
U slučaju loših vremenskih uslova radovi mogu biti odloženi