Druga rata poreza na imovinu fizičkih lica za 2022. godinu dospeva na naplatu 16. maja, a da je samo Dina karticom moguće bez provizije izmiriti ovu obavezu na šalterima Uprave za trezor Ministarstva finansija.

Foto: RTV Biser

Dina karticom, takođe bez provizije, na šalterima Uprave moguće je platiti porez na dohodak građana, porez na promet motornih vozila, porez na dohodak građana na prihod od poljoprivrede i šumarstva i doprinose za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika.

Na šalterima Uprave za trezor Dina karticom mogu se, uz niske provizije, izmiriti i sve druge obaveze po osnovu javnih prihoda i obaveza prema korisnicima javnih sredstava – onima koji imaju podračune u Upravi za trezor, kao i onima koji imaju račune u poslovnim bankama (mogu se platiti računi za struju, računi preduzeća JKP „Infostan tehnologije”, JKP „Informatika” Novi Sad, Telekom a.d. i sl.).

Takođe, porez na imovinu fizičkih lica možete platiti i jednostavnim skeniranjem NBS IPS QR koda na rešenjima korišćenjem mobilne aplikacije banke u kojoj imate račun.