Grad Požarevac oglasio je prodaju 9 parcela građevinskog zemljišta iz javne svojine. Parcele su različite površine, a početna cena iznosi 1.400 dinara po m2.

RTV Biser

Najveća parcela ima površinu od 66 ari i 88 m2, a početna cena za nju iznosi 9.363.200 dinara, dok nešto manju površinu ima parcela od 65 ari i 49 m2 za koju početna cena iznosi 9.168.600 dinara.
Kako je navedeno u oglasnoj dokumentaciji, naknadu za promenu načina korišćenja i katastarske klase građevinskog zemljišta plaća učesnik koji je ponudio najpovoljniju cenu.
Javno nadmetanje zakazano je za 5. oktobar u 10 sati u sali 11 Gradske uprave Požarevca.