Nenad Milošević je nastavnik koji sa učenicima uspostavlja dobru saradnju i ostvaruje izuzetne rezultate u tom radu. Bavi se književnim radom od rane mladosti, a trenutno radi na pripremi digitalnog izdanja školskog udžbenika za srpski jezik.

Facebook

Nenad Ž. Milošević je rođen 15. 9. 1985. godine u Sloveniji. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Požarevcu. U Beogradu je završio Filološki fakultet na grupi Srpska književnost i jezik. U nastavi radi osam godina. Radio je kao nastavnik srpskog jezika u OŠ „Kralj Aleksandar I”, OŠ „Dositej Obradović”, a takođe i kao nastavnik građanskog vaspitanja i nastavnik u fukcionalnom obrazovanju odraslih u OŠ „Sveti Sava”. Sada radi kao profesor srpskog jezika i književnosti u Požarevačkoj gimnaziji.

Redovno priprema učenike za upis na fakultet i za takmičenja. Sa učenicima je na takmičenjima ostvarivao uspehe na državnom nivou, kako u oblasti jezika i kulture izražavanja (osvojeno 1. mesto na Državnom takmičenju sa maturantom u Tršiću), tako i iz oblasti književnosti (1. i 3. mesto na državnom nivou takmičenja Književna olimpijada).

Pored redovne nastave, bavi se i vannastavnim aktivnostima. Učestvuje u radu recitatorske sekcije, pripremanju predstava i manifestacija u školi. U okviru dramske sekcije pripremao je predstave Građanin plemić, Slameni šešir i Međuluško blago. Za potrebe predstave Međuluško blago uradio je adaptaciju teksta Momčila Nastasijevića. Takođe je i režirao ovu predstavu, koja je ovenčana dvema republičkim nagradama (u Zemunu i Kragujevcu) i jednom međunarodnom nagradom (u Lebanu).

Sa učenikom je osvojio međunarodno priznanje koje mu je dodelio RŽD Internešnl na literarnom konkursu o rusko-srpskom prijateljstvu. Bio je učesnik Projekta za demokratizaciju u osnovnim i srednjim školama u Srbiji, koji je podržan od strane Saveta Evrope i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Bavio se lekturom u uredništvu časopisa Braničevo.

Kao student je objavio svoj dečji roman Rino Star i Mordaksov san za Narodnu knjigu. Objavljuje poeziju i prozu za regionalne časopise za književnost i kulturu Stig i Majdan, kao i za školski časopis Razvitak. U okviru međunarodnog konkursa Izdavačke kuće Književne vertikale iz Beograda, objavio je, u projektu sufinansiranja, svoju prvu zbirku pesama Devet strana sveta 2020. godine. Iste godine objavio je i zbirku pesama Soneti svemira u okviru Projekta kulture Grada Požarevca, za Književnu zajednicu Požarevac. Radio je razgovore sa piscima za decu (Vesna Aleksić, Jasminka Petrović) i odrasle (Slavica Jovanović).

Za rad sa učenicima Nenad je nagrađen više puta od strane grada Požarevca za ostvarene plasmane učenika na Državnom takmičenju.

Izvor: facebook/pozarevackagimnazija