Boško Buha je bio učesnik Narodnooslobodilačke borbe, legendarni pionir i borac-bombaš Druge proleterske brigade i narodni heroj Jugoslavije. Rođen je 1926. godine u mestu Gradina kod Virovitice.

Boško Buha 1942. godine, Foto: Vikipedija

Nakon okupacije Jugoslavije, 1941. godine, ustaše su ga sa porodicom proterale iz rodne Slavonije, pa je prešao u zapadnu Srbiju, u Jadarsku Lešnicu. Tu je oktobra 1941. godine stupio u Mačvanski partizanski odred. Potom je kratko vreme bio na lečenju u oslobođenom Užicu, a odatle se sa borcima Užičkog partizanskog odreda, povukao u Sandžak. Marta 1942. godine stupio je u tada formiranu Drugu proletersku udarnu brigadu, u njen Četvrti užički bataljon.

Iako je bio mlad i malen rastom, iskazivao je izuzetnu hrabrost. Posebno se istakao kao vešt bombaš u borbama kod Čajniča, na Kozari, kod Kupresa, Jajca, Livna i dr, pa je bio vođa jednog bombaškog odeljenja. Kao jedan od omiljenih boraca Četvrtog užičkog bataljona Druge proleterske brigade bio je izabran za člana delegacije ove brigade na Prvom kongresu Antifašističke omladine Jugoslavije. Na ovom Kongresu, održanom decembra 1942. godine u Bihaću, govorio je o svojim i podvizima svojih ratnih drugova. Njegov govor izazvao je oduševljenje među delegatima, a čestitao mu je i Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito.

Isticao se i u kasnijim borbama Druge proleterske brigade, a posebno u borbama tokom bitke na Neretvi i bitke na Sutjesci. Poginuo je septembra 1943. godine kada je kamion u kome se nalazio u blizini sela Jabuka, kod Prijepolja, naišao na četničku zasedu. Sahranjen je u Pljevljima.

Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine. U selu Jabuci je 1960-ih godina izgrađen Memorijalni kompleks posvećen Bošku Buhi i drugim pionirima i omladincima poginulim u Narodnooslobodilačkom ratu.