Danas slavimo prepodobnog Maksima Ispovednika

Crkva U Laznici Žagubica

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas slave prepodobnog Maksima Ispovednika koji je bio hrišćanski svetitelj.

Crkva U Laznici Žagubica
Foto: RTV Biser

Veruje se da je rođen u Carigradu. Bio je plemićkog porekla, pa je još kao mlad postao prvi sekretar ili savetnik carskog senata na dvoru vizantijskog cara Iraklija.

Oko 615. godine je napustio javne funkcije i postao monah u manastiru Filipik u Hrisopolju, gradiću u blizini Konstantinopolja

U hristologiji, zastupao je diofizitsku poziciju da Hristos ima i čovečansku i božansku prirodu u vreme kada su vaseljenskim patrijarh i vizantijski car zastupali monofizitizam. Zbog ove tvrdnje kneževi su naredili da mu se odseče jezik i da se otera iz Carigrada. Osuđen je kao jeretik i proteran u izgnanstvo, gde je i umro.

– Ko vidi u srcu svome trag mržnje prema ma kom čoveku za ma kakvu pogrešku, potpuno je tuđ ljubavi prema Bogu. Jer ljubav prema Bogu nikako ne trpi mržnju prema čoveku – govorio je Sveti Maksim.

Na današnji dan, kako kaže verovanje, treba zapaliti sveću za sve mučenike i stradale, a nikako se ne valja ušivati odeća.